Spring til indhold

123

Ny Aktivitet i Branderup

Brugskunst arbejde på: Bovlund Bjergvej 4 I den murede bygning længst mod Bovlund er der en dame som sidder og laver brugskunst, hovedsageligt ting af

Læs mere

Sct. Hans Branderup

Husk: Start i skolegården for velkomst kl 17,00 Kartoffelsalat oa salat må medbringes til pølserne, så man bedre kan kalde det aftensmad, hvis man har

Læs mere

Traktorringridning i Branderup Byfest

HAVETRAKTOR- OG TRAKTORRINGRIDNING I forbindelse med Branderup Byfest afholder Støtteforeningen ringridning Lørdag d 8. juni på p-pladsen ved AktivcenteretHavetraktorringridning, fra og med 13 år. (Der

Læs mere

Nyhedsbrev april 2019

Som noget nyt  vil BUIF sende et NYHEDSBREV i det omfang der er behov for det, så man kan følge med hvad der arbejdes med

Læs mere

Borgermøde Branderup Friskole

Invitation til Borgermøde for alle interesserede i Branderup Link til prinbar PDF:  Borgermøde-friskolen-pladsmangel.pdf Mandag d.29. april kl.19.00 på skolen.          Branderup Friskole

Læs mere

Lokalråd Branderup

Lokalråd/Borgerforening. Vores formål: – at varetage lokalsamfundets interesser – at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører  området. – at

Læs mere

Generalforsamling i Branderup Aktivcenter og  Branderup Ungdom- & Idrætsforening. Torsdag d. 21/3-2019 kl 19 i Branderup Aktivcenter Dagsorden iflg vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, skal

Læs mere

Generalforsamling Forsamlingshus

Branderup Forsamlingshus afholder Generalforsamling Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne På valg er Henning Nielsen og Hans Lund På valg som

Læs mere

Fastelavn i Branderup

Søndag d. 3. Marts kl 14.00. Er der fastelavnsfest i Branderup Aktivcenter. Vi slår katten af tønden og der er en sodavand, en slikpose og

Læs mere