Spring til indhold

BUIF Formandsberetning

Formands beretning 2021 BUIF

Endnu et år er gået, og i dette år har der ikke været vokseværk i BUIF.

Der var i året 2019 blevet indberettet 264 medlemmer, hvor foreningen i 2020 indberettede ialt 189 medlemmer, det er en tilbagegang  som  man kunne forvente, der vil ske, når der komme en pandemi,  som ingen er herre over .

BUIF fik startet op med de planlagte aktiviteter, så vi kom i gang fra start.

Vi startede noget nyt op sidste år nemlig floorball, for børn, vi havde søgt penge via DGI/DIF-puljen og fik 7000,- kr. til køb af det rigtige udstyr.  Floorball var både for piger og drenge, her kom 6 drenge, de spillede de 10 gange der var planlagt, der vil igen til efteråret blive et tilbud om floorball for børn og der kommer også et tilbud til voksne.

 

Badmintonspillerne kom i gang, og der så vi vores trofaste medlemmer kom igen, og de fik spillet on and off som pandemien tillod til.

Ansvarlige:  Helle og Anders Aagaard Æbleø

 

Fodbold havde vi også som et tilbud, men det kom aldrig rigtig i gang.

Ansvarlige: Anders Æbleø

 

Krolf kom i gang, men spillede, men kun 3 gange, og her var der 17 til opstart, hvilken er rigtigt flot og så lukkede pandemien også det ned.

Ansvarlige: Eva og Pia

 

Nørklecafe og Spilleaften fik også startet op, Nørkle cafe der kom 5-8 damer og hyggede sig sammen, med bla. deres strikketøj – tror helt sikkert at caféen kommer tilbage til efteråret.

Den ansvarlige: Majbritt Pedersen.

 

Spil aften, her spillede de også kun få gange, her kom 6-8 personer og de hygge sig gevaldigt, og tilbuddet skal også være der til efteråret.

Ansvarlige : Helle Brade

 

BUIF har ikke i år kunnet afholde Fastelavn og Gymnastikopvisningen, så her er ingenting at berettet fra.

 

Mobil fri klub:  Opstart i uge 43 – og desværre nåede vi kun 5 gange inden alt aktivitet lukkede ned. Torsdagen fra kl.18 – 19.30, der har været 16-21 børn mellem 4 – 8 klasse. Konceptet var at der hver gang var en planlagt aktivitet hvor alle skulle deltage i den aktivitet (ca. 45 min) efter en kort frugtpause, var der den sidste time oftest til fri leg. Der har været enormt hyggelig stemning, som voksen skal man være med i aktiviteterne og det smitter i den grad af på ungerne, at man tager del i dem, der skal sættes grænser ved ungerne, således at alle føler det er et behageligt tilbud at komme til, og hvor der er plads til alle.

Badminton, Hockey, diverse boldspil, brætspil, orienterings gåtur rundt i byen i aftens mulm og mørke, der blev bagt boller, øl kage, pandekager – som oftest når der er fri leg er der højt musik og høvdingebold

Vi har altid været min. 2 voksne som regel 3 – som har været sammen med ungerne.

De ansvarlige: Tine, Anders, Gitte og Randi

 

Gymnastik:  Gymnastiksæson 2020/2021

I gymnastikgruppen har vi siddet. Catrine Sørensen, Jette Gad og Anne-Louise Hørlück

Vi har i den forgangne sæson tilbudt 3 børnehold. Mini springmix, Springmix og YGD. Vi kunne desværre ikke finde trænere til aldersgruppen 2-4 år.

Voksenhold fra været M/K motion og Herrefræs.

Sæson har været præget af Corona, retningslinjer for, hvor mange vi kan være sammen, rengøring af redskaber, registrering af gymnaster osv. Det har været en tid som har krævet ekstra energi og samarbejde med øvrige i idrætsforeningen. Vi fik startet sæsonen godt op, et hold måtte holde pause pga. Smitte.

Kort før jul blev smitteudbrudet så stort, at vi valgte at lukke ned for at undgå yderligere smitte blandt gymnaster og trænere i julen. Ja, og så kom vi faktisk ikke i gang igen.

En lang stille vinter og ingen opvisning.

Vi er nu ved at gøre klar til en ny sæson.

Jette G. og Catrine S. er stoppet efter 3 år i gruppen. Tak for indsatsen Tak fordi I havde lyst at bruge jeres fritid i vores Idrætsforening. Frivillige hænder hænger ikke på træerne.  Der er kommet nye kræfter til i Heidi Klitgård, Anne Willadsen og Lisbeth Kærgård.

Vi er gået i gang med at planlægge kommende sæson, og har ønsket haltider. Der er fundet instruktører til 2 nye børnehold så det er virkeligt dejligt.

Gymnastikgruppen og BUIF er ligeledes ved at udvikle vores tilbud til voksne. Vi skal holde et lille møde og have nogle ideer til videre udvikling. Så håber vi at kunne få noget godt ud af det.

Antallet af medlemmer er lidt mindre eftersom at Herrefræs ikke er registreret samt at der mangler et Børne hold.

Ansvarlig: Anne  Louise Hørlyck

 

 Byfest:  Der var ingen byfest i 2020 . og heller ikke 2021, dog vil der i september bliver afholdt 1 dag , hvor byfestudvalget  afholder en ” lille byfest ”.

Ansvarlig Jes Brink

 

Branderup fitness:  Vi  var så heldige at for startet ikke mindre en 2 hold op ” Senior Fitness,”  hver onsdag

Første hold (for de morgen friske )  kl. 8 -9 , hold 2  ; kl. 9 – 10 , her bliver trænet  , og her er en masse socialsamvær i  aldre fra 55 år  til et godt stykke over 80 år.

Vi har igen i år søgt penge og har igen blevet tilgodeset af NORDEA FONDEN med 17.000 kr.  – vi har lige været på indkøb, hvor der er blevet købt en ny maskine og 2 stativer til vores store bolde og vægt stænger, der vil også komme et tv op, så snart, der er blevet tilsluttet et netværks kabel.

I fitness gruppen er der mange ideer, der snakkes om noget mere hold opretning, men alt er på tegnebrættet, så vi ser hvad fremtiden bringer.

Vi har haft en del unge der har gjort brug af vores fitnesscenter, inden nedlukningen, vi har forhørt os hvorfor de lige vælger et ” lille ” fitness – svaret de kommer med at, det koster ikke noget at blive oprettet, og at man kan vælger kun at skulle betale for 1 mdr. og selvfølgelige også prisen.

Det er super godt at de unge har fået øje på vores lille fitness.

Fitness har også været ramt af nedlukning, som alle andre fitnesscenter, men nu er vi klar igen, medlemslisten er opdateret på ny, vi har lige pt 25 medlemmer.  Vi søger igen fonde til maskiner eller bare et beløb dertil, så vi kan komme i mål.

Der har fra opstart til nu været 125 personer register i fitness, og det er vi godt tilfreds med.

Ansvarlige: Karin, Karina , Helle og Eva  

Lige pt. er vi i gang med at lave efterårsprogram, og det ser lovende ud, haltimer er ved at blive søgt og sådan som det ser ud nu, har BUIF sat sig på mange timer i Aktivcenter.

Til sidst vil vi i BUIF, sige tak, for alle de frivillige der gør den store indsats , så vi kan holde foreningen i live.

Kommende arrangementer

  • Sct. Hansaften i Branderup
    • Dato: 23/06/2024
    • Tidspunkt: 19:00 - 19:30