Spring til indhold

Ansøgning, frister o.a.

Husk at ansøge om midler fra støttespillet.

Sidste frist er 17 maj dette år.

Af ansøgningen skal fremgå:
     – Hvem der søger og på vegne af  hvem.
     – Hvad skal pengene bruges til. Kort beskrivelse.
     – Hvor mange penge søger man.
     – Firmaer kan ikke søge, kun foreninger klubber o.l.
Ansøgning skal sendes til: Jes Lund tlf Branderup, lundjes@gmail.com, tlf 22363113
Efter ansøgningsfristens udløb vil udvalget gennemgå ansøgningerne, hvorefter der måske vil blive bevilget støtte.
Ansøgningerne vurderes efter forskellige kriterier.
Hvad det ansøgte skal bruges til, hvilken medlemsgruppe får gavn af støtten.
Er der et reelt behov for støtten, er der andre ansøgere som har større behov, egenkapital eller foreningsoverskud vejer med i vurderingen.
Er der afholdt udgifter for det ansøgte eller er det et forestående behov.
Efter ansøgningsfristens udløb, er det for sent. Så må man vente til næste år.

Venlig hilsen

Branderup Støttespil
Jes Lund

 

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer