Spring til indhold

Branderup

Vi har: Friskolen, Børnehuset og Aktivcentret med plads til rigtig mange aktiviteter. Derudover har Branderup en meget smuk natur, formet af: Istiderne, vejr, vind og mennesker. Og vi har selvfølgelig alle beboerne i Branderup og omegn, der bor i alt ca. 750 i hele sognet, ca. 350 husstande. Mange af beboerne er rigtige ildsjæle som kæmper for at have eller lave et aktivt bysamfund, med de tiltag vi i byen ønsker skal være til stede, uanset om det er: Sportshal, Friskole,  søer, stier eller et fjernundervisningslokale, i Branderup Aktivcenter. Der søges fonde til at finansiere tiltagene, derudover er der i Branderup arrangeret “Dåseindsamling“, hvor der samles dåser som sorteres visuelt, samt med magnettromle og sælges med stor fortjeneste, da omkostningerne holdes nede ved hjælp af frivilligt arbejde og kørsel i privatbiler. Der samles årligt omkring 1 million dåser, pengene doneres til højst prioriterede tiltag i byen, eller efter behov. I forbindelse med corona perioden er dåse mængden dog aftaget noget så måske er der kun godt og vel 1/2 million dåser efterhånden.

I Branderup var der indtil 2008 en landsbyskole med 0. – 6. klassetrin med ca. 85 elever. Ganske få år før blev 7. klasse nedlagt til fordel for den dengang større Agerskov Skole. I forbindelse med den store omlægning af kommunerne, blev vi opmærksomme på en overhængende fare for skolelukning, pga. det lille elevtal, som var et resultat af kommunens flytning af 7. klasse til Agerskov, året før.  Med en stor indsats fra mange gode lokale kræfter, blev Branderup Friskole skabt. Skolen startede med ca. 65 elever, den havde ca. 85 tilmeldte elever  efter sommerferien 2013. I 2020 var der ca 112 elever ved start. Børnehuset: Børne univers til børn fra 0 – 6 år, delt op i 3 grupper, efter plads og alder. Friskolen: Skolegang fra 0. – 9. klassetrin med daglig læsning og motion, samt SFO. I 2020 blev der oprettet 9. klasse på skolen. I maj måned 2021 blev skolen “Grøn Skole” og 4 juni kom det grønne flag op for at markere tiltaget. Skolen arbejder også med konceptet “Vild med Vildt”, så derfor er græsplænerne foran skolen omlagt til natur og vilde planter. Små bakker og sandarealer er blevet lavet for biodiversitetens muligheder.

Branderup er et forholdsvis ungt samfund med stabilt børnetal. Der er ingen detailhandel, men en del håndværksfirmaer. Egnens største arbejdsplads, Arla Foods, Danmarks største ostemejeri, ligger i Branderup. Der er mange foreninger i Branderup sogn med Branderup Ungdoms- og Idrætsforening som den største. I sognet er der et meget stort sammenhold omkring arrangementer som f.eks. den årlige byfest, gymnastikopvisning og Landsbyjul.

Branderup sogn er et aktivt sogn, der i 2005-6 opførte et multihus ”Branderup Aktivcenter”, et fritids- og aktivitets center på ca. 1800 m2 med sportshal, mødelokaler, klublokale til ungdomsklub og juniorklub, klublokale til Idrætsforening og lokale til Lokalhistorisk Arkiv. Stedet er til brug for alle aldersgrupper og til alle former for aktiviteter så som sport, teater, musikarrangementer, møder m.m. – Friskolen og Børnehuset har adgang til Aktivcentret samt de tilknyttede idrætsfaciliteter som sportspladsen og legeplads. Branderup Aktivcenter er bygget næsten 100% af frivillige, for indsamlede midler, offentlige midler og fondsmidler. I 2018 blev der etableret en “Bypark”, en græsmark blev doneret af Tønder Kommune, Byparken ligger lige over for skolens P plads. Der er plantet læhegn og lavet frugttræer og busklund, der er et par fitness redskaber og multibanen blev bygget. På skolens lille sportsplads blev der bygget en legeplads / klatrebane / aktivitetsbane. Dette blev bygget af folk fra Renbæk Statsfængsels ind og ansatte. I 2021/22 blev skolens egen legeplads fornyet med flere aktiviteter. Der er både gynger og karuseller til børnene og “barnlige” sjæle.

        Branderup Borgerforening har gjort et meget stort arbejde for at få etableret en naturskøn sti rundt om en del af Branderup og fået lavet brochuremateriale. Også dette projekt er blevet lavet udelukkende med frivillig arbejdskraft. Der er opført en bålplads med borde og bænke i tilslutning til stien. I efteråret 2010 er der lavet en sø ved Branderup Møllegård. “MØLLESØEN” blev på 3800 m², altså 0,38 ha og er allerede i vinteren 2010 / 2011 blevet indviet som skøjtesø, isen nåede en tykkelse på 20 cm, isen skal være 14 cm for at blive frigivet til færdsel. I forsommeren 2011 er der etableret forbindelse fra den gamle sti og ind til søen hvor der er opstillet bord bænk sæt på en terasselignende plads, hvor der er blevet plantet omkring. Der er sket udvidelser af stiforløbet, med en sti fra Smedegade ind over marken til Tingvej, og der er etableret en lille men smuk sø ved Fyrvænget, i vandkanten er der opført et “Madpakkehus”, som en del af fornyelserne i Branderups nye boligområde. Noget af stisystemet er blevet en del af “Sporenes Dag” hvor der ved kontakt til byens lokalråd kan holdes vandring med lokal formidling til både egne borgere og gæster fra hele landet.

      Borgerforeningen har sammen med Idrætsforeningen opsat en informationstavle, hvor man kan give information til byens borgere om de ting, der foregår i sognet. Et lokalråd, der er bredt sammensat, tager hånd om bl.a. udviklingsopgaver og kontakten mellem lokalsamfundet og kommunen.      

Link til kortinformation her:  http://www.miljoeportal.dk/Arealinformation

         Endnu et tiltag er et samarbejde med foreninger i nabosogne omkring anskaffelse og udlån af teater- og musikudstyr. Der er blevet indkøbt udstyr for i alt kr. ca. 225.000,-, som er kommet fra Leader samt fonde. Branderup har deltaget, som den eneste landsby i Danmark, i et internationalt projekt, der går ud på at udvikle landsbyplaner og få lavet pjecer o.l. Der var et samarbejde mellem 5-6 andre landsbysamfund fra Holland, Irland og Sverige. Der blev bevilget 50% af de nødvendige midler fra Leader +, og restfinansiering blev opnået gennem Indenrigsministeriets Landdistriktspulje. Samtidig er søgt penge til at få nogle af projekterne ført ud i livet bl.a. beplantning, byforskønnelse, modtagelse af nye tilflyttere, støtte til iværksættere m.m.

I 2018 blev Branderup Aktivitetspark anlagt, marken mellem JET og skolen blev købt af Kommunen og overdraget til byen Branderup. Der er indrette multibane med asfaltbund bander og mål til forskellige ting. der er lavet et par fitnees øer og et par “frugt træer lunde” og en enkelt busklund. derudover blev P pladsen foran skolen udvidet og hele parken blev indhegnet med levende træer for fremover at opnå lidt læ i parken. Der blev samtidigt lavet en amfiteater vold og en større “Legecirkel” på “den lille sportsplads” med mange aktiviteter.

I sommeren 2023 blev krolfbanen flyttet fra Smedegade 3, til Branderup Aktivitetspark hvor der er noget mere plads til nogle “længere” slag. Indgang fra P pladsen foran Friskolen.

Branderup blev i 2008 udnævnt til Årets Landsby i Tønder Kommune og modtog Landbrugets Initiativpris.      

Ole Post

Nogle af Branderups projekter er støttet af nedestående.

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer
  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *