Spring til indhold

Regnvands bassiner

Så er kloakeringen i Branderup ved at være som miljømyndighederne ønsker det!

På landsplan skal alt kloakvand separeres, så regnvandet ledes i vandløbene og husspildevandet ledes til rensningsanlæggene, disse modtager så fremover kun husspildevand, så der vil stort set “aldrig” forekomme overløb mere. Overløb forekom når der kom kraftige regnskyl, alt spildevand løb i rensningsanlæggene, det kunne de ikke aftage derfor var de indrettet sådan at når de var helt fulde, så løb det overskydende ud i vandløbene inclusive toiletvand. Regnvandsbassinerne virker samtidig som forsinkelsesbassin, sådan at når det regner kraftigt fyldes bassinerne op og derefter ledes det langsomt ud i vandløbene over måske et døgns tid.

Fra Branderup bliver husspildevandet fremover pumpet til Agerskov, med årene skal der anlægges et kæmpe rensningsanlæg længere ude vest på, til den tid skal spildevandet pumpes via Løgumkloster til super rensningsanlægget, vistnok syd eller sydøst for skærbæk.

Herunder forsinkelsesbassinet som ligger ved Løgumklostervej og det nyeste som ligger ved Smedebækken i Branderup, hvor pilerodzoneanlægget tidligere lå, den venstre halvdel er uddybet og forsynet med de rigtige installationer og jorden slammet er gravet over i den anden halvdel, hvor det er dækket af med muld og tilsået med græs. Jeg Peter T. har hørt at slammet ikke måtte spredes ud på landbrugsjorden pga. for kraftig forurening, (tankevækkende).

Planen med forsinkelsesbassiner er at der ved de store regnskyl (f.eks. 50-100 mm nedbør på en time), skal vandet bremses i bassinerne og tilledes åen langsomt over måske 1 døgns tid, for at undgå der kommer en “prop” af næsten kun overfladevand som pludselig strømmer gennem hele åsystemet på en gang, som en mindre flodbølge. På denne måde vil der også være en bedre fordeling af alm. åvand og regnvand, som vil være til gavn for vandmiljøet. Fisk og små kravl undgår måske at blive skyllet væk fra deres levesteder eller får deres levesteder ødelagt. Der ses sommetider en vandstigning på op til en lille meter i løbet af 1/2 døgn.

           

Herunder ligger forsinkelses mekanismen, det orange rør tilleder vandet fra regnvandsbassinet, pladen i midten er udstyret med et “lille” hul forneden, som vandet løber gennem og bremser hastigheden. Hvis det regner helt vildt meget vil vandet løbe over skillevæggen og hurtigt komme ud i åen. Sidst sidder et lukke spjæld, det kan bruges hvis der oppe i byen opstår en forurening, f.eks, væltet tankbil (mælk eller olie), hvis det opdages at der er udslip af en eller anden miljøskadelig art så kan miljøvagten lukke for bassinet, og derefter kan man tømme bassinet med slamsugere og køre forureningen væk. Alt i alt en super løsning for vort vandmiljø i åerne.

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer
  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *