Spring til indhold

Set & Sket

Bestyrelsen   Program  Set & Sket   Arkiv Set & Sket  Aktiviteter  Generalforsamling

2023

………………………………………

Onsdag d. 23. august 2023.

”Flamingo Naturpark”

Turen til Flamingo Naturpark var sammen med Arrild Pensionist-forening, og Branderup var arrangør i år. Der var tilmeldt 24 i alt, 14 fra Branderup og 10 fra Arrild, hvilket var lidt skuffende, men det endte med at blive en rigtig hyggelig tur. Nogle som ikke havde været med før, var med nu. Parken ligger langt ude på landet ved Vemb, nord for Ulfborg. En tur der tager 2,5 timer i bus hver vej. Op ad hovedvej 11 og hjem over Hvide Sande. På vej derop holdt vi en kaffepause med boller og ”En enkelt” eller to.

Vi sang nogle sange fra vores sangbog. Jørn Kjær fortalte sjove oplevelser om produktion af Kosher ost (Jødernes mad) på Arla mejeri, og Ove Willadsen supplerede med lignende oplevelser fra kartoffelmelsfabrikken. Det udspandt sig af en snak om Koranafbrændings konsekvenser. På vej hjem spillede vi bus-banko med mange gevinster, som Gunhild havde arrangeret. Aftensmad indtog vi på Blichers kro i Tjæreborg – hamburgerryg og citron fromage til dessert.

Flamingo Naturpark:

Flamingo Knud (Knud Christensen) fortalte levende om parken og dens tilblivelse. En park på 6 ha. bygget op over 38 år af ham selv og 2 naboer.

Knud har en utrolig fortid med både restauranter i Holstebro  – bl.a. ”Flamingo Pub” og ”Kielgasten” – og travheste. På et tidspunkt havde han 60 ansatte. Derfra kom navnet Flamingo Naturpark. Kim Larsen og Poul Krebs har begge spillet på restauranterne, især Kim Larsen fik Knud meget gode relationer til. Knud købte et areal på godt 100 ha. dårlig jord til 900.000 kr. i 1980´erne. Han vidste ikke fra starten, hvad han ville bruge arealet til. Med sin kreativitet og gode idéer blev det til denne interessante park med søer, udgravninger, slotsruin…

….gårdhave, hvor vi spiste vores medbragte mad…

…og et museum med bl.a. Kim Larsens første bil, en Citroen 2CV og masser af minder fra flere berømtheder.

Rundt omkring i parken står der Flamingo figurer / skulpturer, men ingen levende. Knud kunne fortælle de utroligste historier om opbygning af parken og den mystisk dame, der havde gemt sig i parken og blev foreviget i en figur med sit lange røde hår.

I en nybygget Flamingo Café, fik vi vores eftermiddagskaffe, inden vi kørte kl. 15.30.

Hestestutteriet er udsprunget af hans interesse for heste, men udviklede sig lidt tilfældigt til at blive en millionforretning, der nok danner baggrund for parkens tilblivelse og finansiering. Flamingo Knuds nye projekt er byggeri af hytter til udlejning i parken, og som banken netop har godkendt som en god idé.

………………………………………

 

Onsdag d. 14. juni 2023.

”Kør selv tur.”

Turen gik i år til Bedsted for at se Peter Sørensens flotte have på Lindevej 30. Der var tilmeldt 19 til turen. Peter Sørensen startede på haven for 20 år siden, og har bygget videre på den lige siden. En stor have med alt, hvad man kan forestille sig. Masser af forskellige planter. Springvand og små bevoksede bakker. Det kan anbefales at besøge den. Peter vil dog gerne have et ring i forvejen på 2126 3117. Vi fik kaffe og kringle, som Peter stod for. Han fik en pengegave af os.

Derefter spillede vi Krolf på banen i Branderup. Det var en god dyst og et sjovt spil. Der spilles hver mandag kl. 19, for dem som har lyst. Vejret var med os –  ca. 28 gr. med høj sol, så der var bud efter øl, vand og vin.

Kl. 17,30 spiste vi kold mad i shelteret ved Fyrvænget-søen. Der mødte yderligere 8 personer op. Menuen bestod af forskellige slags fisk, pålæg, leverpostej, ost mv. Alle kunne blive mætte – så godt og vel. Der blev sunget et par sange fra sanghæftet, og arrangementet sluttede ca. kl. 20.

 

………………………………………

 

Onsdag d. 19. april 2023.

”En glant ætemæje”

32 var mødt op til arrangementet med Inger Rahbek, der først læste op af sine prologer i Sønderjysk Almanak fra 2019 – 2023. Utroligt, hvad Inger kan få sat sammen af sønderjyske ord på rim og humor. Efter kaffen læste Inger op af H.P. Jensens bog ”Før i verden” om storbonden Laurids Vind, Roost, kaldet Laust. Han levede fra 1835 til 1931, og blev dermed 96 år. Han blev en velstående storbonde med et rigt liv på mange måder. Hans gravsten står på Riggelsens familie gravsted i Arrild. Laust Vind var ungkarl og ejede 3 gårde i Roost, Østergård, Gammelgård og Roosthøj, i alt små 300 ha. Hans søster Anne blev gift med Adolf Riggelsen fra Rømet. Deres 2 drenge, Peter og Chr. overtog h.h.v. Østergård og Gammelgård, som Lilly og Chr. Riggelsen ejede indtil Chr. døde i 2015. Roosthøj blev overtaget efter brand af Jordlovsudvalget, der senere solgte den til Jesper Hansen.

Laust Vind var med i krigen 1864 i 10. regiments første kompagni. Han blev alvorligt såret, og var meget døv resten af livet. Han var en berejst mand med sin studehandel og kendt vidt omkring. Hans lige findes ikke mere. Der går utallige historier om Laust Vind, som det vil være skammeligt, om de skulle gå i glemmebogen, skriver H.P. Jensen.
Der blev en livlig debat med mange spørgsmål. Inger havde medbragt matrikelkort over Roost på den tid med gårdene, der alle blev flyttet uden for byen, som vi kender dem i dag. Også en tidslinje over de 3 gårdes ejerskab og en oversigt over slægten Vind. En fantastisk historie.

  ………………………………………………………

 

Tirsdag d. 28. marts 2023.

Afslutning, kortspil.

Kortklubben stoppede i dag for denne vinter. Vi har det rigtig sjovt og hyggeligt hver gang. Drengene syntes, at vi skulle slutte med manér. En bid brød, en øl og et par, eller tre, snapse. Stort kaffebord med kager. Vi mødes igen til oktober.

Vi hygger os rigtig:
Agnete og Terkel Gad, Hans Andersen, Maria Petersen. Mette Riis, Astrid Eriksen, Inge Hundebøl,
Ove Willadsen, Niels Hørlück, Mogens Nissen, Ejner Boysen og Lause Petersen.
Er der flere, som har lyst, er I meget velkommen i klubben.

 ………………………………………………………

 

Onsdag d. 8. marts 2023.

Musikalsk foredrag i Arrild.

52 mødte op til foredrag af musikeren Flemming Både om Forårsdigteren, Sigfred Pedersen. Heraf 11 fra Branderup.
Et spændende og godt foredrag med 10 sange ind imellem. F.eks. Søren Bramfri, Skærslipperens sang, Tørresnoren, Med Amor som blind passager og Sølvstænk i dit gyldne hår. Og der blev sunget godt igennem.
Sigfred Pedersen blev født d.10. marts 1903 på en 40 tdr. stor gård på Fyn og døde i 1967. Han var gift 2 gange og skilt fra begge. Blev uddannet cand. polit. på Københavns universitet, påtvunget af sin far. Uddannelsen blev ikke nogen succes, da det var digtene og sangene, som alle var inspireret af hans liv, han brændte for. Han boede en meget kort overgang – 2½ md.- på Nyhavn 17 i Kbh., som han blev kendt for. Han blev en stor berømthed med sange, som nok de fleste af os kender.
Flemming Både har Sigfred Pedersen som speciale i foredrag, men holder også sangforedrag om f.eks. Bamse, Kim Larsen, John Mogensen og Kaj Normann Andersen. Han var en god fortæller. Arrild Pensionist Forening serverede boller og en god creme roulade.

 

 

………………………………………………………

 

Onsdag d. 22. februar 2023.

Generalforsamling.

Der var 41 til generalforsamling, hvorefter der var ”Slå katten af tønden”. Generalforsamling og spisningen foregik i skolens gl. gymnastiksal, og katten slog vi af  tønden i aktivcenterets foyer. Begge dele gik forrygende.
Bestyrelsesmedlemmer blev ændret fra 3 til 5 mand og suppleanter fra 2 til 1. Ændring bliver, at suppleanten ikke deltager i møderne, men får referat. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev valgt til bestyrelsen, og Elsebet Hørlyck valgt til suppleant. Ingen modkandidater.
Til kaffen havde bager Eckholdt sponsoreret fastelavnsboller. Der var godt humør til tøndeslagningen, og folk morede sig gevaldigt. Kattekonge blev Agnete Gad, og kattedronning Niels Jørgen Petersen. De bar deres flotte kroner resten af aftenen. Der var masser af chokolader i tønden til alles fornøjelser. Mon ikke også nogle af de interesserede skolebørn fik lidt med? De var i alt fald ivrige for at se, hvad vi foretog os.
I pausen indtil middagen kl. 17,30 var der hyggesamvær i foyeren, og man kunne se i mappen Set og Sket om årets arrangementer.
Middagen bestod af nakkesteg og is fra brugsen i Toftlund, og der var rigeligt af det hele, og det smagte godt. Det blev der givet udtryk for.

……………………………………………………..

 

Onsdag d. 18. januar 2023.

Sangeftermiddag med Heine Popp og med Ruth Iversen ved klaveret.

30 havde meldt sig til ”Syng med Heine Popp”, men der var 5 fravær, så 25 i alt plus Heine og Ruth deltog i en hyggelig eftermiddag med masser af gode sange fra Højskolesangbogen, som vi lånte på Biblioteket. Klaveret havde vi lånt på skolen. Ruth er en fortrinlig pianist og har været organist i Agerskov. Vi sang en kavalkade af årets sange. Heine fortalte interessante historier om forfatterne til hver sang. F.eks. Brorson, som var præst i Randerup og skrev ”Den yndigste rose er fundet”, da han boede der og senere blev biskop i Ribe. Om Ambrosius Stub, der også endte sine dage i Ribe. Karsten Thomsen med den sønderjyske sang, ”Det er så køhnt, det er så dejle”, der får os til at tænke på Hans Schmidt, Sandet. Sidste sang, ”Skuld gammel venskab ren forgo” er en af de mest anvendte sange i verden, fortalte Heine. Den kender vi jo alle fra afslutning på en god fest. Sange løfter altid humøret, som det også gjorde her. I pausen fik vi boller og æbletærte, og som sædvanlig var bordet pyntet – denne gang med Primula blomster. Slut kl. 16,30.

 

 

 

 

2022

………………………………………………………………..

Onsdag d. 7. december 2022

Julehygge.

29 deltog i vores julehygge eftermiddag i aktivcenteret med vores præst, Caspar Gregers Jensen.  Vi startede med at synge julesangen “Vær velkommen Herrens år”, derefter gløgg og æbleskiver. Snakken gik straks i gang, og ikke mindst efter den gode gløgg med en sjat snaps og ekstra rødvin i.

Caspar læste en historie op af Johannes V. Jensen, ”Julefred” om Tørvekresten og Klinkemanden, der var uvenner. Det var dog så som så med julefred i historien, da det endte med at Tørvekresten slog Klinkemand ihjel, da han kom på uventet besøg juleaften. Caspar uddybede historien i det vi forventer op til julen uden de store overraskelser. Der efter læste præsten en mere fredelig historie af Benjamin Jakobsen fra bogen ”Midt i en klunketid” med historien ”Magdas juleforberedelser”. Det drejede sig om tilberedelsen af julekonfekt, hvor nogle børn havde overtrukket sylte med chokolade, der forvoldte stor overraskelse, især for underboen, etatsråden. Så var det kaffe med klejner og snitter.
Vi sang flere julesange med præsten som forsanger. Han fortalte også lidt om julens oprindelse tilbage i år 200 e. kr. og kristendommen. Det blev en hyggelig eftermiddag og sluttede kvart i fem.

 

 

 

 

……………………………………………………………..

Onsdag d. 16. november 2022.

Grønlangkålsspisning.

46 var tilmeldt og to afbud, så 44 deltog med godt humør. Flot dækket bord med pynt og sanghæfte.
Menuen bestod af grønlangkål, kålpølser, hamburgerryg og flæsk – blev leveret af Spar Agerskov – og smagte fantastisk. Der var så rigeligt af det hele og dejlig varm.  Til dessert fik vi en god æblekage, hjemmelavet af bestyrelsespigerne.
Gunhild Thøisen bød velkommen, og vi startede med at synge ”Nu falmer skoven…”. Så gik det løs med spisning og masser af snak. Ove Willadsen fortalte en god historie.
4 fl. vin blev solgt på auktion, så vi fik lidt ekstra i kassen til dækning af de stigende omkostninger. Prisen på 100 kr., der var fastsat i program for 2022, slog ikke til, da alt er steget her i energikrisen. Godt halvdelen betalte kontingent for 2023.
Vi sluttede af med en sang og tak for i aften ca. kl. 20.30 efter en god aften.

 

………………………………………………………………………..

Onsdag d. 5. oktober 2022.

Foredrag med Pia Møller.

30  personer var mødt op for at høre foredraget: ”Ud på livets landevej”. Pia bor på Højtfarm i Bovlund  og er frisør. Første del var fortællingen om hendes svigerforældre, Anna og Christian Møller. En fantastisk historie. Christian faldt af en hest, da han var 16 år gammel hvilket medførte lammelse fra brystet og ned. Han kom til en bandagist i Kiel og fik lavet en bandage, der vejede 18 kg., som han måtte gå med resten af livet. Chr. ville gerne være dyrlæge og kørte rundt med dyrlæge Andresen, Agerskov, Erling Andresens far. Chr. kunne ikke lave noget fysisk, men elskede at gå på jagt og blev kaldt ”Rævejægeren”. Anna var utrolig dygtig i madkunsten. Var som ung husassistent på Bornholm for en konsul, som havde forbindelse til Spanien, hvor Anna senere kom ned. Flyttede tilbage og blev gift med Chr. i 1935.

De fik 3 børn; Else, der blev sygeplejerske, Laurits, der blev frisør og gift med Pia, og Chr. der var i hotel branchen i København. Anna og Chr. levede fattigt. De købte gården i Bovlund i 1945. Anna smøgede ærmerne op, som de stærke kvinder gør, og sørgede for livets opretholdelse. De boede på gården, indtil de døde. Christian blev 82 og Anna 84 år.

Kaffepause.

Anden del drejede sig om Pias opvækst på Lolland i en landsby mindre end Branderup, men dengang med alle dagligvare butikker. Pias far var elektriker og mor var frisør. Pia blev godt opdraget og fandt allerede ud af som 5 årig, at hun ville være frisør. Hun kom som 15 årig i lære hos sin mor, og fik senere arbejde hos en dygtig frisør i Nakskov, hvor hun fik lyst til at deltage i konkurrencer. Som 24-årig vandt Pia Danmarksmesterskabet, senere Nordiske mesterskaber, trænede frisører til Verdensmesterskaber og var show-frisør for Loréal, hvilket medførte mange rejser til Paris. Pia købte senere frisørsalon i Odense.

Laurits købte den store salon, Winterberg Johansen i Haderslev i 1967 og fik 12 ansatte. I 1968 købte han Højtfarm. Pia mødte Laurits til konkurrencer, og i 1974 mødte hun Anna og Chr. Møller. Hun lærte hurtigt at spille skat og nød deres selskab meget. Hun solgte forretningen i Odense og arbejdede sammen med Laurits. De deltog i international træning på højeste plan, som medførte mange rejser til Paris. De fik sønnen Lars i 1985. I 1986 brændte gården, men de byggede den hurtigt op igen. Laurits døde i 1988, og Pia solgte forretningen i Haderslev.

Pia har deltaget i Bovlund teater i mange år, være instruktør i 15 år, senest i Sound of Music med fuld hus for 1500 tilskuer. Styret det med fast hånd, og sammen med bestyrelse og dygtige amatørskuespillere gjort Bovlund Teater kendt viden om.

 

Anna og Christian Møller.
Vi startede med en sang.

                  …………………………………………………………………………………………

Onsdag d. 10. august 2022.

Udflugt til Panser- og Artillerimuseet i Oksbøl.

 

Arrild pensionistforening havde i år arrangeret den fælles udflugt.

Vi fik med 11 Branderup deltagere gennemført udflugten i det flotteste vejr.

Vi startede med at se Flygtningekirkegården i Oksbøl. Kirkegården ligger tæt på museet FLUGT, som vi ikke skulle ind og se, da de først åbner for grupper sidst i August.

Efter gennemgangen blev vi inviteret indenfor, hvor vi startede med at spise den medbragte frokost, og senere på egen hånd kunne gå rundt og kigge i museet, der rummer alt fra små modeller over uniformer til leopardkampvogne.

Vi kørte videre kl. 14.30, og da havde alle (i al fald damerne) fået set nok krigsmateriel.

 

Turen gik derefter til Filsø, hvor vi fik kaffe og kage i de smukkeste omgivelser og skønneste sommervejr. Vi nød den flotte udsigt over søen.

 

Kl. 16.30 kørte vi tilbage mod Ribe og restaurant Kammerslusen, hvor vi fik serveret en dejlig Dansk Bøf og en lækker dessert med is og frugt m.m.
Vi fik tid til en lille tur på diget for at nyde udsigten, inden vi kl. 20.00 startede turen hjemad.

 

    …………………………………………………………………………………………………………………………..
Onsdag d. 8. juni 2022

Ud i det Blå og Grill-aften.

Turen gik til Zeppelin museet i Tønder med efterfølgende grill i shelteren ved søen på Fyrvænget. Der var 24 tilmeldt og et afbud. Man kunne tilmelde sig begge dele eller kun til grill, som 7 havde gjort, så vi kunne være i 4 biler. Vi fik et detaljeret foredrag om Luftskibene under 1. Verdenskrig, hvor til der var bygget en kæmpestor Luftbase nord for Tønder, et område på ca. 600 ha, fra Abild til Tønder by. Der var 3 store hangarer for luftskibene og den lille, der står der endnu for alm. små fly, plus værksteder soverum, brint produktions anlæg og andre servicebygninger. Den største hangar, TOSCA var 242 m lang, 73 m bred og 42 m. høj. Tosca blev total ødelagt, da Luftskibet indeni hangaren gik i brand. Ballonerne var fyldt med den sprængfarlige brint som er meget lettere end luft og derfor kunne luftskibene flyve med enddog ret tunge laster, brint er meget letantændeligt, alene statisk elektricitet kan antænde det. Der var adskillige dramatiske uheld med Luftskibene og mange dræbte.
Luftskibene blev bygget som et aluminium skrog beklædt med malet stof, det var alene for at få luftskibene glatte og manøvre venlige. Indeni var der flere kæmpe balloner som var placeret inde i aluminiums skelettet, ballonerne blev lavet af blindtarme fra op mod 70.000 stk. kreaturer. Tarmene blev åbnet, renset og lagt sammen, de blev lagt så de overlappede hinanden med en cm eller lidt mere, den naturlige fugtighed i tarmene var nok til at lime dem sammen så de var lufttætte.
Luftskibene blev hovedsagelig brugt til reconnecering, men under krigen blev de også brugt til at smide bomber fra. Luftskibene var dog meget udsatte for flyangreb og de kunne ikke flytte sig særlig hurtigt i forhold til et fly, derfor var deres største fordel tåget og eller skyet vejr. Luftskibene blev efter krigen videreudviklet og havde succes som post- og passagerluftfartøjer og brugtes til ekspeditioner. I 1929 fløj luftskibet “Graf Zeppelin” jorden rundt på 21 dage. Året efter fløj luftskibet over Antarktis. Noget af det man som gæst på museet forbløffes over, er den rolle luftskibene spillede i den civile luftfart i 1930-erne. Der blev opretholdt rutefart til USA,  og Brasilien. I New Jersey d. 6. maj 1937 gik der ild i luftskibet, da der ikke var helium tilstede blev der tanket brint og der opstod en voldsom brand, 36 mennesker omkom i det kæmpebål, som branden udløste, det hele blev filmet da turen var beregnet som propaganda for at vise Tysklands tekniske formåen.
Hangarerne blev nedtaget og noget af materialerne blev anvendt på den gamle Tønder kasserne. I 1936 byggedes der en ny kaserne, den blev nedlagt i 2002 og huser  nu administration for Fødevarestyrelsen og andre institutioner. Vi drak og spiste vores medbragte kaffe og kage i museet, under forevisning af en film om datidens Luftskibe. Der er nu udarbejdet planer om at bygge en stor udstillings hal ved siden af den gamle eksisterende flyhangar som nu er renoveret og i god stand. Et projekt til omkring 350 mill kroner pt.
Zeppelin hangarerne, den største var 72 m bred, 240 m lang og 42 m høj
En kopi af et fly fra Zeppelin tiden, disse fly beskyttede dengang luftbasen i Tønder / Tondern
Uden mad og drikke duer heltene ikke!
Vi fik i Fyrvænget shelteren grill pølser med kartoffelsalat og brød under hyggeligt samvær og sange. Det var vores sidste arrangement inden sommerferien og vi fik på opfordring mange gode forslag til næste års program.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Onsdag d. 8. maj, 2022

Tur til Rens museum og Agtrup.

Branderup Pensionistforening og Lokal Arkiv var på tur til grænselandsmuseet i Rens og Agtrup i Sydslesvig i egne biler. I Rens hørte vi om Kolonisterne/Kartoffeltyskerne, der kom fra syd Tyskland til Danmark og bl.a. Tønder Amt i 1762. Ruth Christensen, leder af museet, stammer fra en af disse slægter, Hamann. Vi hørte også om de omvandrende håndværkere, Navere, der kom fra Alsace i Frankrig og slog sig ned i Rens. Det var familien Rulmann, som stadig er bosat og har stor betydning for Rens.  Der efter kørte vi til Arne og Angelika Andresen i Karlum ved Agtrup. Her sad vi i haven, sang sange og Arne fortalte om forskelle på at bo syd hhv nord for grænsen. Det blev en god debat, især om forskelligheder på pension og ejendomsoverdragelse mellem far og søn, der jo specielt interesserer landmændene. Vi fik en interessant debat. Afsluttede på Achtruper Stube (Kro), hvor vi spise Gullash, der bare smagte godt.
Spiste medbragt madpakke og hørte foredrag

                      2 grandkusiner fandt hinanden her, Birthe P. og Ruth, leder af museet

Stop ved den tidligere KZ ved Ladelund
Arne og Angelikas flotte pensionist hus
Dejligt kaffebord i have i Karlum
 

               Arne og Angelikas søn Finn har overtaget slægtsgården  “Kalleshave” i Agtrup

 

……………………………………………………………………………………………………………..

Onsdag d. 11. maj 2022.

Ekstraordinær Generalforsamling.

(
På grund af Erna Jensen’s  dødfald.)

Der skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem, det foregik i Aktivcenteret med 15 deltagere. Verner Bruhn blev valgt til ordstyrer. Bestyrelsen forslog Gunhild Thøisen, som blev valgt uden modkandidat. Da Gunhild var revisor, måtte der vælges en ny. Det blev Henry Ågaard, som bestyrelsen foreslog. Niels Jørgen Petersen fortsatte som revisorsuppleant.  Vi sang 3 sange. Efter generalforsamlingen var der kaffe med resten af dessert fra Jubilæet og med en Bailey.  Der var en god stemning.
Efter generalforsamlingen afholdtes konstituerende møde, hvor Gunhild Thøisen blev valgt til ny formand for Pensionistforeningen. Gunhild havde pga sin mands sygdom forværrende sygdom meldt afbud umiddelbart før mødet, men udtrykt ønske om at træde ind i bestyrelsen og også gerne være formand.  Dermed var en fuldmagt givet til den konstituerende fmd. Søren Leerskov.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
.
Onsdag d. 27. april 2022

Pensionistforeningens 75 års Jubilæum

Jubilæet blev afholdt i Branderup Forsamlingshus med 65 deltagere. Birthe Petersen, Agnete Gad, Maria Petersen og Søren Leerskov fortalte om ”tilbageblik” på foreningens arbejde. Medlemstallet er steget gennem årene fra 45 til nu 112. Verner Bruhn fortalte om Jacob Thomsen, Branderup Mølle. Jacobs barnebarn, Jacob Thøisen, hans kone Anette og hans mor Hanne deltog under fortællingerne om Branderup før og nu. Det blev en ”Glant Avten” med mange sange og med Magda Nissen, Bevtoft som pianist til sange og underholdning.
65 personer indtager en 3 retters menu
Helle Aagaard var i køkkenet
Magda Nissen
Masser af mad, og endda gratis, foreningen var den glade giver.
Birthe Petersen og Agnete Gad fortæller om tiden der gik.
Marie Petersen fortæller om tiden som gik.
Verner Bruhn fortæller om Jacob Thomsen, Branderup Mølle.
Jakob Thomsen Branderup Mølle.
Branderup Mølle i 1947. staldene brændte først i 60 èrne
Købmands butikken forrest.
På modsatte side af vejen (på denne side), ses resterne af jernbanen som en lys linie i græsset som der
sikkert også dengang var i vejsiderne. Jernbanen blev jo  placeret efter terræn forholdene, så toget ikke
skulle slæbe sig op og ned ad alt for store bakker, lokomotivet havde jo begrænset motorkraft.
.
.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

†††   Pensionistforeningens formand, Erna Jensen’s dødsfald   ††

 ÆRET VÆRE ERNA JENSEN’S MINDE 

Det var et stort chok for os alle, da Erna blev fundet død mandag d. 28. marts 2022.

Vores formand som var i fuld vigør, sov pludselig og stille ind natten mellem søndag og mandag.

Erna Jensen var formand for både Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub og for BUIF Støttespil.

Søndag aften var hun vært ved BUIF Støttespillets udtrækning, hvor hun var formand.
Der blev udtrukket numre som sædvanlig og medlemmerne blev trakteret med øl, kaffe og masser af kage.
Gæsterne forlod huset ca. 22,30-23,00, Erna viste ingen tegn på svaghed eller træthed, tværtimod var hendes humør og gejsten som sædvanlig høj.

Med venlig hilsen

Søren Leerskov  (Konstitueret formand)

Rømetvej 4

DK-6520 Toftlund

+45 4027 9794

Sorenleerskov@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Onsdag d. 9. marts 22 

Foredrag med Lis Mikkelsen. Fællesarrangement med Arrild.

Tidl. lærer Lis Mikkelsen, Toftlund fortalte om den store Sønderjyde, H.P. Hanssen`s kone, Helene Hanssen`s liv. Lis Mikkelsen har været pige i huset på gården, Nørremølle, hvor H.P. Hanssen er opvokset og her fattet sin stor interesse for Helenes liv fra sin barndom til Genforeningen. En meget interessant historie, som Lis har nedskrevet i sin bog, ”Helene Hanssen, – et liv i strid og kærlighed”. Hun styrede deres Hjem med 10 fødte børn, avisen Heimdal og flere af H.P. Hansens gøremål, da han sad først i Landagen og der efter Rigsdagen i Berlin i mange år, 8 mdr. om året.
 
.
                                                        …………………………………………………………………………………………………………………………..
Onsdag d. 9. februar 22.
Generalforsamling.
Erna blev genvalgt som formand, Ove og Kirsten genvalgt som suppleanter. Efter generalforsamlingen underholdt præsten i Gram, Johannes Gjesing med sine humoristiske fortællinger om sine oplevelser som præst, lige fra sin drengetid over sit første job i Halk og Grarup til Gram. 1,5 timers godt grin og med historier som vi sent vil glemme. 44 deltog.
.
 
                                                     ………………………………………………………………………………………..
Onsdag d. 12. januar 22.
Foredrag men Svend Stidsen.
Svend Stidsen, Løgumkloster fortalte om, hvordan de der har gavn af Ældrerådet i Tønder Kommune. Ældrerådet er vejledere for kommunen på vegne af os pensionister, f.eks. brugen af Borgerservice. Den omfattende digitalisering driller mange ældre, så her kan der være hjælp at hente. 16 var mødt op til foredraget.
.
———————————————————————————————————————————————————————–
2021
Onsdag den 8. december.
Adventshygge med Sten Kaalø.
Vi havde besøg af frimenighedspræsten Sten Kaalø, Bovlund. Vi startede med æbleskiver og gløgg. Derefter fortalte Steen Kaalø om sit liv. Han kom ind på de digte, han havde skrevet og hans engagement i forskellige sammenhænge bl.a. bøger, julekalender m.m. Hans indlæg var krydret med humor, så det var bestemt en underholdende eftermiddag. Vi sluttede af med kaffe, klejner og jødekager.
Der var mødt 27 personer op.
.
.
………………………………………………..
Onsdag den 17. november blev der afholdt grønlangkålsspisning i skolens gamle gymnastiksal. Der var tilmeldt 48 person, så af hensyn til pladsen blev spisningen afholdt der. Der kom desværre en del afbud.
Vi fik grønlangkål med tilbehør fra Delikatesseafdeling på Toftlund Brugs. Desserten havde vi selv lavet og småkagerne var hjemmebagt.
Vi havde en god og hyggelig aften.
Så er der gjort klar til grønlangkålsspisningen
………
Tirsdag den 5. oktober havde vi foredrag ved kørelærer Karl Erik Kristensen, Toftlund. Han fortalte bl.a. om færdselsregler, skilte og “Kører vi rigtigt”. Han havde en teoriprøve med, som vi fik udleveret. Derefter gennemgik vi via overhead billederne til teoriprøven, hvor der var forskellige svarmuligheder. Det gav anledning til stor morskab. Vi duppede vist nok alle.
En god aften med stor morskab og hyggeligt samvær.
Der deltog desværre kun 19 personer.
Kørelærer Karl Erik Kristensen viste forskellige situationer på overhead vedrørende teoriprøven
Kaffepause
………..
Onsdag den 18. august var vi på bustur sammen med Arrild Pensionistforening. Turen blev udsat i 2020 på grund af corona. Det tidligere program var blevet ændret lidt, da vi i Branderup, som skulle stå for turen, havde prøvekørt turen. Der var forskellige ting, som ikke kunne lade sig gøre. Så derfor blev turen ændret.
Der var 42 personer tilmeldt, 22 fra Branderup og 20 fra Arrild. Vi kørte fra Branderup kl. 9.00 og til Arrild, hvor pensionisterne fra Arrild stod på bussen. Derefter kørte vi syd på mod Rinkenæs via fjordvejen til Kollund forbi Annies Kiosk, Sønderhav for at nyde udsigten over mod Lille Okseø og Store Okseø. Derefter kører vi til Kruså over Wasserleben / Kupfermülle (Kobbermølle), hvor vi gjorde et kort stop. Der var mulighed for at gå op for at se på de gamle huse.
Kupfermülle
Så kørte vi videre mod Glücksborg. Søren Leerskov havde udfærdiget en brochure, hvor vi kunne læse om slottet.
Vores madpakker blev indtaget i nærheden af slottet.
Kl. 12.00 tjekkede vi ind på slottet. Der var mulighed for at gå rundt på slottet, se en film i et lokale eller gå en tur udenfor slottet.
Forskellige billeder fra slottet
Kirken i slottet
Glücksborg var oprindelig et kloster
Inden vi kørte fra slottet fik vi kaffe/te/kage og en lille en til halsen ved bussen.
Så kørte vi videre til Sandwig, hvor vi stod af bussen og gik ned mod vandet, hvor der var en Bistro, hvor man kunne gå ind og købe is m.m. for egen regning eller gå en tur.
Sandwig hvor det blæste lidt og nogle havde søgt ly
Derefter gik turen videre til Flensborg, hvor vi skulle spise hos Hansens Brauerei kl. 17.30. Der var mulighed for at gå en tur op i gågaden,  gå langs havnen eller sætte sig foran hos Hansens Brauerei og nyde en øl eller noget andet.
 
Gågaden i Flensborg
Hansens Brauerei fremstiller deres egen øl. Lokalet hvor vi spise og  kobbertønder ses i baggrunden.
Efter middagen gik turen hjem til Branderup og Arrild.
Da der stadig var restriktioner i Tyskland, skulle vi bære mundbind da vi gik ind på slottet og de andre steder hvor vi skulle ind.
Tak til Agerskov Taxas chauffør Bjarne Jensen for at køre os sikkert ud og hjem.
……………………………………………
Onsdag den 9. juni var der en tur ud i det blå. Samkørsel til Den Kongelige Køkkenhave på Gråsten Slot. Vi fik kaffe/te og kage i Paradehuset.  Vejret var godt så man kunne rigtig gå på opdagelse.
Nyindkøbt trækvogn
Gåtur i slotshaven til køkkenhaven
Gåtur rundt i slotshaven
Så er der kaffepause
Køkkenhaven
Kl. 17.00 var der grill i bålhytten på Granvænget. Arnold Møller havde tændt op. Så det var klar da vi kom hjem til Branderup. Tak til Arnold.
Der var grillpølser og kartoffelsalat og flutes. Man kunne godt mærke at det var længe siden at man havde været på tur (på grund af corona). Stemningen var god.
Der deltog 21 personer på turen til Gråsten og  yderligere 2 personer deltog i spisningen.
Lille minus ved turen var at det var langt at gå fra P-pladsen til køkkenhaven.
onsdag den 26. maj 2021
Lykkes det at vi kunne afholde generalforsamling  på den planlagte dato.
Der var valg af kasserer, idet  Margrethe Bruhn ikke ønskede genvalg. Ingelise Thuesen blev valgt. Søren Leerskov blev genvalgt og suppleanterne Kirsten Jacobsen og Ove Willadsen blev genvalgt. Niels Lund ønskede ikke genvalg som revisor og i stedet blev Gunhild Thøisen valgt. Som revisorsuppleant blev valgt Niels Jørgen Petersen.
Når vi kører på udflugt i egne biler, har bestyrelsen flere gange drøftet om det var en god ide at hver giver 20 kr til den, som lægger bil til. Dette blev godkendt uden indvendinger.
Tak til Margrethe Bruhn for 6 års godt arbejde i bestyrelsen og tak til Niels Lund for veludført revisorarbejde.
Så var der kaffe, te og ølkage.
Derefter var der indlæg om sund mad ved Karen Aaskoven. Hun gennemgik sundhedsstyrelsens nye kostråd. Der var en god debat. Karen havde afleveret forskellige opskrifter bl.a. mørbradgryde som man kunne tage med hjem.
Til middagen blev der serveret mørbradgryde, som var lavet af Brugsen i Toftlund og til dessert fik vi rabarber dessert også fra Brugsen.
Der deltog 30 personer. God mad og god stemning.
Arrangementer i januar og februar måned er aflyst på grund corona. Det drejer sig om følgende:
onsdag den 13. januar foredrag med Pia Møller (aftalt med Pia Møller at hun kommer senere på et andet tidspunkt)
onsdag den 10. februar generalforsamling i Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub. Udsat indtil videre.
2020
I disse corona-tider har vi i bestyrelsen besluttet at aflyse nedennævnte arrangementer:
onsdag den 7. oktober foredrag med Pia Møller
torsdag den 12. november grønlangkålsspisning
onsdag den 2. december julefortælling ved Steen Kaalø.
Onsdag den 12. august kl. 9.00 var vi på vores årlige bustur sammen med Arrild Pensionistforening. Arrild havde arrangeret turen “Rundt om Ringkøbing Fjord”
Alle er samlet op og vi er klar til en dags oplevelser
Vi besøgte Abelines Gård. Det er en vestjysk klitgård
Så er vi kommet til Enemærkes Hostahave
Så var der frokosttid, hvor madpakkerne kunne indtages.
Billeder fra den smukke have. Der var andre blomster end hostaer
Den medbragte eftermiddagskaffe og muffins blev indtaget i Stauning.
På Hotel Gredstedbro fik vi aftensmad.
Efter at have indtaget aftensmaden kørte vi til Arrild og takkede for en god tur, hvorefter vi blev kørt til Branderup. Vores chauffør Jan Bergholdt, Arrild  kørte os sikkert rundt på hele turen.
Der deltog ialt 47 personer, hvoraf de 18 personer var fra Branderup.
Super god tur selvom det var varmt.
Lørdag den 27. juni – folkefest i Zeppelinger hangar, Tønder – aflyst på grund af coronaen (antal af personer samlet et sted er begrænset)
Onsdag den 10. juni kl. 19.00 var der arrangeret en aftentur op til til Alma og Ove Willadsen, Branderup Mark. Alma fortalte om havens tilbliven og hendes kunst. Derefter kunne man gå rundt i haven, sætte sig på en bænk og betragte haven.
 
Bo Vesterbye underholdt med guitarspil og sanghæfte blev delt rund og der blev sunget. Derefter blev der serveret kaffe med hjemmebagt kage.

Der deltog 28 personer og det er vores indtryk at man hyggede sig. Coronaen havde jo begrænset arrangementerne i en periode.
Onsdag den 22. april 9.30 var der arrangeret Byvandring i Arrild og onsdag den 13. maj kl. 11.15 var der sammen med Lokalhistorisk Forening arrangeret en tur til Rens og Omegns Lokalhistorisk forening og derefterefter skulle turen gå til Agtrup hos Arne Andresen.
Begge arrangementer blev aflyst på grund af Corona.

Onsdag den 4. marts 2020  var der foredrag ved Per Bové fra Jelling. Han fortalte og viste lysbilleder om hans tur med hestevogn til Nordkap. En gammel campingvogn blev lavet om til hestevogn og med nordbaggerne Bølle og Bums gik det nord på til Nordkap. Turen gik gennem Sverige og han mødte mange mennesker på hans tur, som han kom i kontakt med. Turen tog tur/retur ca. 6 måneder, der blev brugt 8 sæt hestesko på turen, altså omkring 600 km på et sæt hestesko.

Under foredraget sang og spillede Per Bové til.

Der blev serveret boller, lagkage og småkager til de  56 fremmødte personer. Arrild Pensionistforening var inviteret og deltog.

Mandag den 10. februar 2020 blev der afholdt genforeningsfest på Frosh Hotel i anledning af 100 året for genforeningen  i Toftlund. Udstilling, foredrag og sønderjysk kaffebord.
Kong Christian den X`s besøg i Toftlund
Anne Grethe Pedersen og Lis Mikkelsen styrede foredraget
Sønderjysk kaffebord

Mandag den 5. februar 2020 blev der afholdt generalforsamling.

Der var valg af bestyrelsesmedlem Erna Jensen. Erna blev genvalgt. Så var der valg af 2 suppleanter Kirsten Jacobsen og Ove Willadsen. De blev begge genvalgt.

Efter generalforsamlingen var der foredrag ved Vagn Rolskov, der fortalte om genforeningen i Rurup og fortalte om hans bedstefars virke op til og under genforeningen. Verner Bruhn fortalte om genforeningen i Branderup. De havde begge et spændende foredrag.

Efterfølgende blev det oplyst, at der var genforeningsfest på Frosh Hotel den 10.2.2020, hvor der er lavet en stor udstilling i anledning af 100 års jubilæet for genforeningen med efterfølgende sønderjysk kaffebord.

Foreningen var vært for aftensmaden. Der var mødt 44 medlemmer op.

Vagn Rolskov holder foredrag

Verner Bruhn holder foredrag

Kaffe med ølkage og smør samt småkager
 

——————————————————————————————————–

2019

 

Torsdag den 12. december var vi sammen med Arrild Pensionistforening inviteret til julefrokost hos Nora på Feriecentrets Restaurant, Arrild. Der var frokost kl. 12.00. Vi var 13 personer tilmeldt fra Branderup Pensionistforening og vi hyggede os sammen med pensionisterne fra Arrild til kl. 15.00.

Onsdag den 4. december blev der afholdt Glædelig jul eftermiddag i Aktivcenteret med sang, julefortælling, æbleskiver og gløgg.

Organist ved Branderup Kirke Rikke Gudnasson spillede til og kirkesanger Elna Wolf sang og fortalte en julehistorie.

Der deltog 23 personer, som sang med og hyggede sig.

Onsdag den 13. november 2019 kl. 18.00 afholdes traditionen tro vores grøn-langkålspisning.

Der deltog 39 personer og vi havde en hyggelig aften med god stemning. Først blev fik vi grønlangkål med kålpølser, røget bacon, hamburgerryg samt brasede kartofler og rødbeder. Til dessert var der citronfromage. Vi sluttede af med en kop kaffe/te og småkager.

I køkkenet

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 14.30 var der foredrag i Aktivcenteret. Foredragsholder var Christian Boll, Arrild. Han fortalte om “Mine 40 dage med tuk-tuk”. Han havde været rundt på småøerne i det fynske øhav, hvor han havde mødt mange forskellige mennesker. Han var kommet i snak med dem  og havde overnattet rundt på de forskellige steder, hvor han havde gjort ophold. Han havde mange spændende historier at fortælle krydret med humor.

I pausen fik vi kaffe, boller og Oves æblekage.

Der deltog 38 personer i arrangementet og de tog hjem med en oplevelse rigere.

 

Onsdag den 25. september var der Byvandring i Branderup. Arrild Pensionist-forening var inviteret. Vi mødtes i Aktivcenteret til kaffe og boller og Verner Bruhn fortalte om hvad der skulle ske. Vi fik udleveret en liste over de forskellige steder i byen, hvor vi skulle stoppe og hvor Verner Bruhn ville fortælle om stedet.

Det var mange gode historier fra de forskellige steder/huse i byen.

Der deltog 22 personer fra Branderup og 9 personer var Arrild.

Onsdag den 4. september 2019 var vi på den årlige bustur sammen med Arrild. Turen gik til “Den Genfundne Bro”, hvor vi spiste vores medbragte madpakke.

Den Genfundne Bro

Madpakken indtages

Derefter kørte vi til Danish Crown, Horsens, hvor vi fik en guidet tur rundt på slagteriet. Efter rundvisningen fik vi kaffe til hjemmebag i mødelokalet.

Danish Crown

 

 

 

 

 

 

 

 

Så kørte vi til Vejle, hvor vi holdt ved Fjordenhus, og gik rundt og besigtigede det enorme bygningsværk. Det var en skam at det regnede ellers kunne vi have gået en tur langs lystbådehavnen og “Bølgerne”.

Fjordenhus

Til slut indtog vi vores aftensmad på Cafeteriaet Seggelund, hvor vi fik maden serveret.

Klar til at indtage aftensmaden i hyggeligt selskab.

Der deltog 24 personer fra Arrild og 23 personer fra Branderup.

En tak skal lyde til vores chauffør Jan Bergholdt, Arrild for at køre os sikkert ud og hjem.

 

Onsdag den 15. maj 2019 “Ud i det blå”

Vi kørte fra Aktivcentret kl. 13.00 i egne biler til Ribe. Jens Andresen var guide i den første del af turen hvor vi gik ind i gården tilhørende Cathrine Kirken. Derefter var vi i Kannikehuset, hvor guiden Tage Rosenstad fortalte om Kannikehusets historie og tilbliven.

 

 

 

 

Efterfølende holdt vi kaffepause med medbragt kaffe og kage. Snakken gik utrolig godt.

 

 

 

Jens Andresen gik en tur sammen med os og fortalte om nogle forskellige steder og bygninger.

Derefter kørte vi hjem til Shelteren på Fyrvænget, hvor Arnold Møller havde tændt op i grillen. Vi afsluttede turen med indtage vores aftensmad i shelteren. Humøret og snakken var bare ok.

Tak til Jens Andresen for god guiden tur. Der deltog 22 personer på turen og ialt 27 personer deltog i spisningen på Granvænget.

Set og sket

Onsdag den  24. april 2019 var vi på by vandring i Arrild.

Arrild pensionistforening stod for arrangementet. Vi mødtes i Arrild klubhus , hvor vi fik kaffe og boller. Andreas Andresen fortalte om opstart af Arrild ferieby, Arrild Svømmehal og lystfiskersø. Derefter var vi på gåben rundt i feriebyen. En god og interessant formiddag. Der var flest personer fra Arrild og der deltog 6 personer fra Branderup.

Onsdag den 3. april 2019 var vi sammen med Lokalhistorisk Forening på besøg på Elmegaarden i Sommersted. Elmegaarden ejes af Lisbeth og Ryan Petersen og er bygget op omkring et helt almindeligt landbrug med maskiner, dyrehold m.m. Der var også et mejeri, forsamlingshus, sauna og gårdbutik.

Vi startede i Elmegaardens forsamlingshus med en sang, og Ryan spillede harmonika til. Derefter fik vi en orientering  af Ryan. Så blev der serveret kaffe, rugbrødslagkage og småkager. Ryan viste os rund  på gården. Vi sluttede i gårdbutikken, hvor der var mulighed for at købe diverse produkter.

Der deltog 20 personer. Vi blev en oplevelse rigere.

 

Onsdag den 13. marts 2019 var inviteret til Arrild, hvor Guitar-Finn spillede.

Der lå et sanghæfte på bordene, hvor vi kunne vælge sange fra og som blev sunget. Vi fik kaffe og lagkage. Vi deltog  10 personer fra Branderup og der var mange fra Arrild. Vi havde en hyggelig eftermiddag.

 

Der blev afholdt generalforsamling den 6.2.2019. Der var valg af bestyrelsesmedlem, som blev Søren Leerskov og en suppleant som blev Ove Willadsen.

Efter generalsamling var der foredrag om turene til Canada og USA, hvor Kisten Nielsen og H.C. fortalte og viste billeder.

Foreningen var vært for aftensmaden. Der var mødt 38 medlemmer op.

 

 

 

 

 

………….

Årets første arrangement i pensionistforeningen foregik onsdag d. 9. januar, i Aktivcenteret. Inger Abildgaard fra Hospice Sønderjylland i Haderslev, var og fortælle om hospice generelt, om deres tilbud, og om dagliglivet på hospice. En virkelig oplysende fortælling, der gav stof til eftertanke.


2018 ———————— 2018 ———————  2018

 

Kommende arrangementer

 • Syng med aften i Branderup
  • Dato: 28/09/2023
  • Tidspunkt: 19:00 - 21:30
 • Familie på farten i Branderup
  • Dato: 04/10/2023
  • Tidspunkt: 19:00 - 21:30
 • Julebal Branderup 2023
  • Dato: 25/11/2023 - 26/11/2023
  • Tidspunkt: 17:00 - 01:00
 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *