Spring til indhold

Smedebækkens forløb.

Smedebækken, en del af Brede Å som løber ud i Vadehavet ved Ballum sluse!

En stor meget vandførende å, hvor bækørreder efterhånden gyder mange steder, se et videoklip her: Ørred i Smedebækken.

Klik på dette lidt ældre kort for at se fuld størrelse.

 

Her på et lidt nyere kort!

Åen udspringer bl.a. i Kirkemosen, mellem Johnsborg og Jørgensbyvej og Gammel Tøndervej øst for Agerskov i ca. 63 m højde over havet. Det er ca. 5,5 km til broen ved Branderupvej, den har de første 5,5 km et fald på små 30 m, men den lille bredde, de mange sving og snoninger gør at vandhastigheden ikke er særlig stor i dette stykke af åen. Faldet i højdemeter er gennemsnitlig 5,5 promille.

Mellem Agerskov og Branderup begynder åen at få noget magt da der er rigtig mange tilløb undervejs, længden er ca. 3,3 km og fald i højdemeter er 10 – 11 m som er ca. 3,3 promille.

Mellem Branderup og Løgumgårde er der ca. 12 km og fald i højdemeter er ca. 14 m, det giver et fald på ca. 1 promille, hvilket giver sandaflejringer i bunden af vandløbet, derfor man ofte ser store oversvømmelser vest for Branderup i engene. Vandløbsmyndighederne har i en del år ikke gravet sand op af åen, fordi det påstås at gå ud over fisk og lystfiskerne. De påstår endda at bundkoten er overholdt uanset at vandstanden er steget betragteligt de sidste 10 – 20 – 30 år, der er faktisk nogle drænsledninger rundt omkring som i dag ligger under bunden af åen. Hvis der graves op udenfor yngletiden og opvæksttiden, kan der godt laves udmærkede løsninger hvorved landmændene nemmere kan dyrke deres marker i engene, visse år skal der efterhånden bruges bælteundervogn på mejetærskerne for at komme rundt på markerne, dette skulle man ikke for 30 år siden.

Afledningsområdet er fra lidt vest for Gl. Tøndervej ved Rangstrup, sydvest over fra: Rangstrupsenderens bakke, Jørgensbyvej, Stenskov Bjærg, Flenghus og gravhøjene syd for Agerskov, forbi bakkerne øst og vest for Bovlund Tyrestation, med Bålstedvej til Bjerndrup. Nordvest over: Gammelskov Krat, Lerskov og Nulbjerg syd for Geestruplund, Vesterhede, Branderup Kådner ovenfor vindmøllerne ved Geestrup, nedover Branderup Mark, Rundbjerg, Smedegade, Revslund.

DSC_3089

Øst for broen ved Branderup Møllegård hvor Branderup Bygade bliver til Bovlund Bjergvej.

Hele afløbsområdet hvor vandet kommer fra og som skal passere gennem Branderup Mølle er på ca. 2400 ha. 1 mm nedbør giver 10 ton vand pr ha, altså 24000 ton vand skal igennem åen ved Branderup Mølle for 1 mm. Hvis der kommer 40 mm regn på 1 dag, (det var det som kom den dag beslutningen om nye rør ved Aktivcentret blev besluttet), er det 960.000 ton vand, eller ca. 1 million ton. Ca. 11 ton vand pr sekund, 666 ton pr minut eller 40.000 ton pr time skal ud hvis de 40 mm skal løbe væk i 1 døgn. Vandhastigheden er tit på 1,66 m pr sekund i åen når det regner, for at den kan have plads til så meget vand pr sekund skal endefladen af åen være på 6,6 m², altså skal vanddybden overalt være 2 m dyb og 3,3 m bred. Dette sker når der er ekstrem vandførsel i Smedebækken.

DSC_3095Inde fra haven ved Frode Petersen, vest for samme bro som foroven, 1 m fra terrassen.

Ikke så sært det løber kraftigt hele tiden, jorden virker som en svamp hvor vandet ophobes og siver ganske langsomt ud igen. Når jorden er frosset eller vandmættet, kommer de store vandmængder 2 – 4 – 6 – 8 timer efter en kraftig nedbør, da løber vandet baglæns i alle sidekanaler og ind over markerne. I løbet af 6-10 timer kan der stå vand på en mark som var fri for vand dagen før.

DSC_3082Smedebækken lidt vest for broen, ved regnvands bassinet bag grenpladsen.

Næste gang det rigtig regner eller har regnet meget, nogle timer før, så gå en tur ned til Smedebækken hvor Branderup Bygade bliver til Bovlund Bjergvej og derfra om til broen hvor vandmølle hjulet har været, så får man en fornemmelse for vandmængderne. Hvis man ikke kan komme forbi åen med stien, kan man gå om gennem gårdspladsen på Branderup Møllegård og videre til åen, man vil tydelig kunne høre vandets buldren under / gennem broen.

 

 

Kommende arrangementer

  • Sct. Hansaften i Branderup
    • Dato: 23/06/2024
    • Tidspunkt: 19:00 - 19:30
  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *