Spring til indhold

Beskrivelse Lokalråd

Lokalråd/Borgerforening.

Vores formål:

 • at varetage lokalsamfundets interesser
 • at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører området.
 • at være et koordinerende, formidlende og igangsættende led
 • at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov, som opstår og ud fra disse være aktiv i at afsætte pejlemærker og formidle visioner
 • at fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Tønder Kommune
 • at arbejde for friskolen, børnehuset og idrætten, kirken, forsamlingshuset, erhvervslivet og for ungdomsarbejdet i sognet
 • at kommunikere ud til Branderups borgere

I løbet af de sidste par år har vi arbejdet med:

 • Cykelsti, stier, trafiksikkerhed
 • Gennemføre vores udviklingsplan
 • Vedligeholde park, stier og søer

Bliv medlem for kun 100 kr. pr. husstand eller kr. 50,- pr.person.

Medlemskontingentet  indbetales på konto:

Reg. Nr.9844 Konto nr. 8850631396 eller via Mobilepay til 21607835.

Det giver jer også stemmeret på generalforsamlingen, samt I bliver valgbare.

Opgiv jeres email-adresse til os, så får I

 nyheder fra Branderup på mail. Send til kirsten@willadsen.nu.

Julebelysning.

Vi vedligeholder julebelysning og køber lidt nyt hvert år.

Skal vi bevare vores julebelysning i Branderup, så bliv medlem af lokalrådet/ borgerforeningen, så vi får lidt virkemidler.

Det koster kr. 100,-  pr. husstand at være medlem, det støtter vores arbejde med f. eks. Julebelysningen, men I må gerne give et ekstra bidrag til julebelysningen.

Bidrag til julebelysningen kan sættes ind på

Reg. Nr. 9844

Konto nr. 8850631396 eller via Mobile-pay til 21607835

Kommende arrangementer

 • Ingen arrangementer