Spring til indhold

Istid oplysninger.

Branderups natur og terræn skyldes istiderne.

Naturen omkring Branderup bliver flere steder betegnet som meget unik. Vi har næsten det hele, fra istidernes udformning af landskaberne i Sønderjylland. Vi har Bakkeøerne Toftlund og Geestrup som er den største i vores område. Morænebakkerne Branderup, Rurup, Agerskov, Muspyt og Bovlund. Smeltevandsslugter, Branderup Kådner, og ved Bjerggården, Bovlundbjegvej 8 ligger der en dyb smeltevandsslugt, ud for Bovlund Nymarksvej mod vest ligger der en lidt mindre smeltevandsslugt. Området fra Branderup Mølle mod Agerskov er højst sandsynligt også en mindre slugt, men formen er ikke så tydelig som de andre steder. Smeltevandssletterne dækker hele Bålsted området og videre ud mod Løgumkloster, og fra Bovlund ud mod Bedsted, der ligger de lettere sedimenter, som er skyllet ud med smeltevandet fra gletcherne. Israndslinien, vest for Revslund løber den ind syd for Branderup by, ud forbi Bjerggården hvor den er rigtig tydelig i landskabet, videre syd for Bovlundbjerg, hvor den så flader ud og bliver mere utydelig. Undergrunden i Branderup er meget forskelligartet, det skyldes istiden. Undergrundens sammensætning kan skifte indenfor en meter fra moræneler (blåler) til strandsand, som blev set ved udgravning til Fyrvænget Søen. I den nordlige del er bunden ren hvid finsand, den sydlige del er blåler, overgangen er knivskarp. Ligeledes er der på gården Landsig’s areal vest for ejendommen, ca. halvejs hen mod rastepladsen set et kraftig skift i underbunden indenfor 1 meter, fra leret underbund til meget gruset / stenet lerblandet underbund.

Kridt tilført med gletcheren, Sandsynligvis fra Møns  Klint.

Da der blev etableret et regnvandsbassin ved Løgumklostervej, var hele bunden blåler. Overalt lå der kridtstykker i størrelser fra bittesmå og op til 6-7 cm i diameter. Arkæologer mener de stammer fra næstsidste istid og er kommet fra Møns klint. De skriver: Det karakteristiske indhold af kalk i moræneleret viser at det sandsynligvis er tilført med Warte isen, den sidste del af Saale istiden, Weischel istiden var den sidste vi havde, den kom ikke helt så langt vestpå som Branderup.

Bakkeøer. Et lille udsnit af Tønder kommunes beskrivelse af området. Herfra: http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/11_1361487_APPROVED_1323156059964.pdf

En anden stor del af landskabet i Tønder kommune er
bakkeøerne. Det er rester af et landskab fra næstsidste istid,
100.000 år ældre end landskabet fra den sidste istid. Dengang var
hele Danmark dækket af gletscher, og i bunden af den skubbede
isen bakker og pløjede dale op, til et landskab, som man ser det i
Østdanmark. Siden da er bakkerne fladet noget ud af regn, frost
og tø, og under sidste istid har smeltevandet på hedesletten
gnavet i kanten af bakkerne. Nogle steder har det givet ret stejle
skrænter, f.eks. ved Løgumgårde og øst for Branderup.
I bakkeøerne ligger der lag (typisk i moser), som altså er
ca.100.000 år gamle og kan vise noget om klima og plantevækst i
tiden mellem de to istider. Nord for Emmerlev Klev er der kommet en mose til syne i skrænten ud mod Vadehavet, som indeholder sådanne lag.

Spørgsmålet er ?

HVOR TYK VAR DEN IS SOM FORMEDE VORES EGN ???

Var den 100 eller 1000m tyk.

Kommende arrangementer

  • Arbejdsdag i Branderup
    • Dato: 21/04/2024
    • Tidspunkt: 09:00 - 14:00
  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *