Spring til indhold

Branderups Historie

Branderup Stations spændende historie.    Klik på kortet for at se Branderup før i tiden            

Kort fra perioden 1928 – 1940 
Der var stor aktivitet på Branderup Jernbanestation, for at blive færdig til indvielsen af æ Klein bane, fra Haderslev til Toftlund. Nu kunde man komme til Haderslev “æ stad” med toget på kun 124 minutter,afgang Branderup kl. 8.09 og ankomst til Haderslev kl. 10.13,en strækning på 38 km, altså under 20 km i timen. Abningen af banen er den 2. april 1904. Den 1. april kører et festtog fra Haderslev til Toftlund med jernbane kommissionens medlemmer og samtlige medlemmer af Kredsdagen med Landesrat Becherer i front. De kørte forbi Branderup station den dag fordi de skulle til festmiddag i Toftlund, med de dertil hørende festtaler.

De første møder om Toftlund banen starter i 1898. Selve arbejdet går i gang i april 1903. At banen kom forbi Branderup by og mølle var at møllens ejer Jørgen Fausbøll argumenterede kraftig til fordel for banens senere linieføring.

På stationen var der billetsalg, restauration, rejsestald, pakhus og en rampe hvorfra man sendte levende kreaturer og svin med banen. Branderup var en stor godsbanestation, under tysk tid 4000 tons årlig, til sammenligning var Agerskov kun det halve 2000 tons. Med virkende hertil, var det nystartede handelsfirma Frem.

Der var et problem med at få ansat en stationsforstander, for lønnen var for lille i sig selv, man skulle tjene det meste ved
beværtningen, og her i Branderup havde man en god kro i forvejen, den lå tæt ved stationen og krokonen her var meget
dygtig og vellidt, hun hed Marie Winter.

Endelig efter et halv år fik man fat i en falleret købmand sydfra, der havde kendt til bedre dage og derfor havde svært ved at vænne sig til de beskedne for hold i Branderup. Resultatet blev, at en dag stod han på toget, med billetkassen under armen, det fik han senere 4 mdr. fængsel for.

Den 21. februar 1906 måtte landråden så selv til Branderup, for at forhandle med sognerådet om en ny forstander til Banegården. Han var yderst unådig, da han ankom til mødet. Han ankom i Banens salon vogn nr. 50 med tjener på. Den fine vogn blev koblet fra og sat over på sidesporet. Forhandlingen med sognerådet førte ikke til noget, stemningen var dårlig. Han deltog i en tysk fest i Bovlund om aftenen, næste morgen blev vognen koblet til morgentoget, og så gik det mod Haderslev igen. Sognerådet fik selv fat i en ny stationsvært, idet postholder Chresten Andresen overtog jobbet og fik tilladelse til udskænkning, men det ville poststyrelsen ikke acceptere. Stationsvært og postholder, disse hverv var uforenelige. Så måtte man på ny, se sig om efter en vært, og en herboende snedker var interesseret, han var svoger til postholder Andresen. Hans navn var Christian Simonsen. han blev i pladsen til sin død i 1947. Hans eneste datter, Mette Marie kaldet “Misse af æ station” fortsatte med sin mand Anders Møller, nu var det blevet til en rutebilstation, med tilhørende telefoncentral, så man var godt orienteret om hvad der skete i byen.
Toftlund og Omegns Sparekasse, havde en filial i huset som Anders Møller bestyrede. Han fik tilnavnet “Anders ti øre” fordi, når han udleverede pakker, tog han den nævnte pris, selv om han senere steg til 15 øre, blev det gamle øgenavn hængende ved.

Senere blev der købmandsforretning i en del af bygningen, fra 1960 til 1980, og det var den gamle stationsforstanders
barnebarn der drev denne.

Men tiden har ændret sig, og nu 100 år efter er der 3 ejerlejligheder i stationsbygningen.
Toget kørte for sidste gang igennem Branderup den 23.6.1939, men banen oplevede en storhedstid under dansk styre fra 1928-34 med mergel transport, da udgik lokomotivet fra Branderup station. En overgang var der 60-70 mand beskæftiget med disse transporter.

Til slut kan nævnes en episode fra jernbanens start. Toget holdt på Branderup station og lokomotivføreren gik som sædvanlig ind i skænkestuen, da han kom ud igen, så han til sin skræk, at toget var kørt. Den anden vognfører, opdagede først, da de var ankommet til Toftlund, at der manglede en vigtig person. Efter endt aflæsning, dampede han skynd somt tilbage til Branderup, for at hente sin kollega. Der blev fortalt. At det var en varm velkomst. Ja det er ganske vist og sandt, det var i år 1905.

Verner Bruhn 2004

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer
  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *