Spring til indhold

Bjerggård Søen billeder og kort

Den nye tur omkring bakkedraget ved Bjerggården.
Gå IKKE UD I VANDET!     SUMPOMRÅDE!

              
Søen 2011, hvor både Gravænder og Gråænder har indtaget den.

Naturstien og søen på Bjerggård´s marker ligger i et helt specielt område lige op til overdrev og mose. Denne flotte smeltevands slugt, opstået i istiden, må betegnes som en unik naturperle, som er godt gemt, da denne ikke kan ses fra vejen. Etablering af søen er sket for at øge kendskabet til dette helt specielle områdes natur og landskabsværdi – for både mennesker, dyr og planter.
Sø og naturstien er med til at fremme offentlighedens adgang, således det er muligt at opleve området. Desuden arbejdes sammen med Lokalrådet i Branderup om denne sti og evt. sammenhæng med flere stier på et senere tidspunkt. Sti forløbet er udformet, således at man kan gå langs med kanten af slugten, følge bakkekammen med et stort kig Vestover og gå ned til søen og så evt. gå med vejen tilbage. Man kan også vælge at gå videre mod Branderup på græsstien som bliver klippet. Lige før den lille skov på venstre hånd, kan man gå op ad skrænten, der oppe står en bænk og et bord. Hold venligst rent efter Jer, da den er privat. Man kan følge et klippet spor op til asfaltvejen.

Søen må på ingen måde bruges til fiskeri, sejlads, svømning, skøjteløb m.v., da bundforholdene på grund af mosejorden er uberegnelig/sumpet i flere meters dybde, overgangen mellem terræn og vandet kan være ekstrem glat. Færdsel sker på eget ansvar.

I dette projekt ”Tilgængelighed til Bjerggårds Sø og Smeltevands slugt” har EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri deltaget i finansieringen. (Natur og miljøpuljen under Ministeriet for FødevareErhverv – en pulje under landdistriktsprogrammet).

 

Start på udgravning, set fra bakken hvor den nye sti vil komme til at gå.

Bemærk stien fra søen og nord på er ikke færdigetableret endnu, det skyldes at der er andre lodsejere der er involveret og der skal laves noget terræn regulering. Planen er at man kan gå hele vejen rundt om.

                                                       

 Udgravning af søen, bemærk den mørke linie i den smalle ende af søen, den viser hvor skellet mellem sand og humus eller dyndlaget er, linien fortsætter ned under vandspejls niveauet på grave tidspunktet. Bunden er stort set bundløs, da materialet minder om en blanding af: Oasis (materiale til blomster dekoration), svamp og ler. Der har højst sandsynligt været en større fordybning før “gletcheren” skubbede bjerget mod vest, denne lavning er så blevet fyldt op med humuspartikler (planterester) gennem tusinder af år som følge af den erossion som altid foregår i vores verden, pga regn, frost, sol og vind.

                                                         

Gravemaskinen stod på en stålplade som blev trykket en meter ned i dyndet, den blev gravet op efter at maskinen kom op på fast bund igen.

Kommende arrangementer

  • Sct. Hansaften i Branderup
    • Dato: 23/06/2024
    • Tidspunkt: 19:00 - 19:30
  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *