Spring til indhold

Generalforsamling Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub.

Program   Bestyrelsen   Set og Sket   Arkiv Set&Sket   Aktiviteter  Generalforsamling.

 

 

2024

Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub

Generalforsamling

onsdag den 21. februar 2024 kl. 14.30 i Branderup Aktivcenter

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Udpegning af referent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning – ved formanden.
 4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, skal være formanden Gunhild Thøisen – brava@mail.tele.dk i hænde senest 8 dage før.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Kirsten Jacobsen (modtager ikke

genvalg) og Gunhild Thøisen

Valg af suppleant. På valg er: Elsebet Hørlyck.

 1. Valg af revisor. På valg er: Intet valg

Valg af revisorsuppleant. På valg er: Niels Jørgen Petersen

 1. Fastsættelse af kontingent.
 2. Eventuelt.

Branderup, den 1.2.2024

P.b.v.

Gunhild Thøisen

———————————————————————————————-

 

 

2023

Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub

Generalforsamling

onsdag den 22. februar 2023 kl. 14.30 i Branderup Aktivcenter

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Udpegning af referent og stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning – ved formanden.

4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, skal være formanden Gunhild Thøisen – brava@mail.tele.dk i hænde senest 8 dage før.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Søren Lerskov og Ingelise Thuesen

Valg af suppleanter. På valg er: Kirsten Jacobsen og Ove Willadsen.

7. Valg af revisor. På valg er: Henry Ågaard

Valg af revisorsuppleant. På valg er: Niels Jørgen Petersen

8. Fastsættelse af kontingent.

9. Eventuelt.

 

Branderup, den 2.2.2023

P.b.v.

Gunhild Thøisen

——————————————————————————————————–

 

Generalforsamling 2022

 onsdag den 9 februar kl. 14.30 i Branderup Aktivcenter

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Udpegning af referent og stemmetæller.
 3. Bestyrelsens beretning – ved formanden.
 4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, skal være formanden Erna Jensen – erna6535@gmail.com i hænde senest 8 dage før
 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg er: Erna Jensen
 7. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Kirsten Jacobsen og Ove Willadsen.
 8. Valg af  revisorsuppleant. På valg er: Niels Jørgen Petersen.
 9. Fastsættelse af kontingent.
 10. Eventuelt.

P.b.v. Erna Jensen

Program:

Efter kaffe og generalforsamlingen  er der foredrag ved Præst Johannes E. Gjesing, Gram.

Vi slutter med middag, som foreningen er vært for.

Tilmeldingsfrist er senest den 5 februar til Kirsten på telefon 21 66 48 03

I disse coronatider forventer bestyrelsen at vi overholder gældende restriktioner.

Kommende arrangementer

 • Sct. Hansaften i Branderup
  • Dato: 23/06/2024
  • Tidspunkt: 19:00 - 19:30