Spring til indhold

Presse meddelelse vdr. Branderup

Branderup By og Aktivitetspark.
Projektet ligger dels på et område mellem Skolen/Aktivcentret og Fyrvænget og
dels på en gammel træningsbane bag skolen og Aktivcentret.
Tønder kommune har købt arealet mellem Tingvej og Fyrvænget på i alt ca. 4,9 ha og har været i gang med et lave en købsaftale med ejeren, der er betinget af, at Branderup rejser pengene til de ting, der skal være i parken.

Parken skal foruden beplantning og stier rumme en multibane, udendørs fitness,
kælkebakke, petanquebane og bane til fjernstyrede biler og mooncars. I forvejen er der, på et område der også kommer med til parken, en sø og en bålhytte samt
byggegrunde, der ligger utrolig attraktivt.

Udover parken omfatter projektet også en aktivitetsplads på den gamle
træningsbane bagved skolen/Aktivcentret. Den har kommunen stillet til rådighed, og den skal rumme klatrepyramide, motorik- og bevægelsesredskaber, boldbane og amfiteater med tunneller under.

Projektet vil blive til glæde og gavn for alle borgere i Branderup uanset alder.
Tovholder på projektet er en arbejdsgruppe under Branderup Lokalråd, men alle
institutioner og foreninger i Branderup er eller vil blive involveret i projektet både
omkring finansieringen og under etableringen. Alt hvad der kan laves af frivillige, vil blive gjort af frivillige kræfter.

Vi har den glæde at kunne meddele, at SE vækstpulje har bevilget et tilskud på kr.
200.000,-. Det vækker både stor glæde og optimisme, når vi får støtte.
Vi har søgt en del fonde og også Tønder kommunes Landdistriktspulje, og vi håber
selvfølgelig at få mange flere tilsagn, da projektet i alt er budgetteret til
kr.1.763.750,-.
Det er utrolig dejligt, at SE vækstpulje gør så stor en indsats for at understøtte lokale initiativer.

Branderup Lokalråd
Kirsten Willadsen
Om SE Vækstpulje
Energi – og telekoncernen SE har en vision om at fremtidssikre det samfund, som
SE’s kunder og andelshavere er en del af. En af de måder SE gør det på, er ved at
uddele midler fra SE Vækstpulje til at støtte værdiskabende formål.
SE’s repræsentantskab besluttede at etablere SE Vækstpulje i april 2014. Med
vækstpuljens midler kan SE tage endnu højere grad af ansvar for det erhvervs-,
uddannelses-, forenings- og kulturliv, som SE´s kunder og andelshavere bevæger sig i.

Bestyrelsen for SE Vækstpulje varetager udvælgelsen af de projekter, puljen tildeler støttekroner og uddeler midler tre gange årligt. SE´s repræsentantskab beslutter på det årlige repræsentantskabsmøde, hvor mange penge SE Vækstpulje har til rådighed. I 2016 er der afsat 15 mio. kr. til puljen.
Læs mere om SE Vækstpulje her: https://www.se.dk/om-se/se-vaekstpulje-og-sevaekstpulje-nyfors/se-vaekspulje-formaal

Kommende arrangementer

  • Byfest i Branderup
    • Dato: 06/06/2024 - 09/06/2024
    • Tidspunkt: 00:00