Spring til indhold

123

Årets Branderupper 2008

Valget af årets Branderupper sker ved en lang og omhyggelig proces, hvor alle foreninger og afdelinger indstiller kandidater. Valget holdes tæt ind mod kroppen til

Læs mere

Noget om roer

Jens Skovsgård har sponsoreret 1 ha. økologisk godt gødet jord til Jet. Den brave mand har planer. Han finder en maskine der kan så roer,

Læs mere

Nattens konger og dronninger

Lige efter midnat d. 25 maj 2008 kom disse flotte natsværmere på besøg i Branderup Bygade. Den store Ligustersværmer og den utrolig flotte Dueurtsværmer. Hvad mon

Læs mere

Lille landsby kan, vil og gør

Artikel fra Flensburg Avis Onsdag 23. april 2008. Skrevet af  Trine Flamming Formanden for den lokale borgerforening, Ole Post,  fortæller, at det lokale sammenhold altid har

Læs mere

En god dag på Toftlund Messen

Branderup Friskoles bestyrelse var på Toftlund Messen for at præsentere Friskole- og børnehave-projektet. Det har været en god weekend med mange besøgende ved vores bode,

Læs mere