Spring til indhold

Lokalråd Branderup

Lokalråd/Borgerforening.
Vores formål:
– at varetage lokalsamfundets interesser
– at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører  området.
– at være et koordinerende, formidlende og igangsættende led
– at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov, som opstår og ud fra disse være aktiv i at afsætte pejlemærker og formidle visioner
– at fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Tønder Kommune
– at arbejde for friskolen, børnehuset og idrætten, kirken, forsamlingshuset,  erhvervslivet og for ungdomsarbejdet i sognet
– at kommunikere ud til Branderups borgere.


I løbet af 2017/18 har vi arbejdet med:
– Julebelysning.
– Sankt Hans.
– Dialog med kommunen vedr. stier og trafiksikkerhed
– Blomst nummer 2,3,4,5
– Fornyelse af udviklingsplan.
– Projekt Branderup By- og Aktivitetspark samt legeplads
Bliv medlem for kun 50 kr. pr. husstand.
Medlemskontingentet (50 kr.) indbetales på konto:
Reg. Nr. 2452 Konto nr. 3489867310 eller via Mobilepay til 21607835

Julebelysning.
Vi har i 2017 udskiftet lyskæder på de fleste master
Vi har brugt mange penge på at få de nye lygtepæle lavet med stik til
vores julebelysning. (3500 kr. pr. lygtepæle), og i år har vi fået nye
lygtepæle, der skal forsynes med stik.
Skal vi bevare vores julebelysning i Branderup, så bliv medlem af
lokalrådet/ borgerforeningen, så vi får lidt virkemidler.

Det koster kr. 50,- pr. husstand at være medlem, det støtter vores arbejde med f. eks. julebelysningen. I må gerne give et ekstra bidrag til julebelysningen. Det giver jer også stemmeret på generalforsamlingen, samt I bliver valgbare.
Bidrag til julebelysningen kan sættes ind på:

Reg. Nr. 2452
Konto nr. 3489867310

eller meget gerne via Mobile-pay til 21607835

Del på Facebook

Kommende arrangementer

  • Byfest i Branderup
    • Dato: 06/06/2024 - 09/06/2024
    • Tidspunkt: 00:00