Spring til indhold

Lille landsby kan, vil og gør

Artikel fra Flensburg Avis Onsdag 23. april 2008. Skrevet af  Trine Flamming

Formanden for den lokale borgerforening, Ole Post,  fortæller, at det lokale sammenhold altid har været stort. (Foto: Lars Salomonsen) 

Udvikling. I disse dage husstandsomdeles en udviklingsplan for Branderup til beboerne i landsbyen og omegn. Planen er blevet til med EU-støtte og beskriver borgernes egne mål og visioner for deres by.

BRANDERUP. »Village Development Plan« lød tilbuddet, som den lille landsby Branderup ca.20 kilometer sydøst for Skærbæk i Tønder Kommune som eneste danske medvirkende sagde ja tak til. Tilbuddet var et internationalt projekt om landsbyudvikling og baseredes på et samarbejde med tre andre landsbysamfund i Sverige, Holland og Irland.  Historisk set har Branderup altid haft et godt sammenhold, og vi så det som en chance for fornyelse og øget styrke, sigerf ormanden for den lokaleborgerforening, Ole Post, om baggrunden for at tage imod tilbuddet.

Formålet med projektet var at lære, hvad der skal til for at udvikle en landsby og at lære om processen med at lave udviklingsplaner. Sideløbende blev det gjort i praksis med »Borgernes Udviklingsplan«, og her hjalp de 560.000 kroner fra EU, som fulgte med deltagelse i projektet.

Ønsker og formål

Den grundlæggende tanke bag »Borgernes Udviklingsplan« er, at den er borgernes egen. Det er borgernes egne visioner, mål, bud og handlingsforslag til, hvordan man sikrer den bedst mulige fremtid for byen og lokalområdet. Ønsket var at få skabt en bred folkelig debat om behov, muligheder og ønsker forBranderup, at få etableretet fælles talerør, at inddrage byens foreningsliv, institutioner og flest mulig enkeltborgere og at få konkretisret ideer og visioner i en udviklingsplan.

De interne formål med planen at skabe fælles identitet, klarhed omkring fælles mål og værdier, samarbejde og fællesskab samt gå-på-mod og gejst.

De eksterne formål er at påvirke politikere og andre beslutningstagere, blandt andet via kommuneplaner og lokalplanprocesser, at få et markedsføringsredskab, eksempelvis over for mulige tilflyttere og turister, og at få et grundlag for fundraising.

Hvad vil vi?

Ønsket har været der i et par år, men for et år siden tog arbejdet med udviklingsplanen rigtig fart.

Det begyndte med et stort fællesmøde i Aktivcentret i Branderup, hvor 130 borgere fra det 650 sjæle store sogn var mødt op. Alle blev bedt om at forestille sig, at de nu var i år 2020 og fortælle, hvad der var sket i mellemtiden.

Efterfølgende fik 11 personer i forskellige aldre og med forskellig baggrund et engangskamera og blev under overskriften »Jagten på Branderups sjæl« bedt om at gå ud og tage billeder af det, de holder mest af ved Branderup og det, de godt kunne tænke sig at få forbedret.

Så fandt et nyt møde sted, da spørgsmålet hed: »Hvad vil vi?«. Tilkendegivelserne blev formuleret, nedskrevet og bearbejdet, der blev foretaget en byvandring med eksperter i landsbyudvikling, der blev lavet en rapport, og der blev arrangeret et nyt bymøde. Endelig nåede man frem til sloganet  »Vi kan. Vi vil. Vi gør«

»Vi kan«  ligger eksempelvis i det fem millioner dyre AktivCenter, som blev opført med helt overvældende frivllig arbejdskraft. »Vi vil« er denne omfattende plan et udtryk for, og »vi gør« er sidste trin: At omsætte visionerne og planerne til realitet, forklarer Ole Post og uddyber, hvordan det skal gøres:

De ting, der er vigtige for os, og som er mulige, gør vi nu. De, der ikke er så vigtige, men mulige, gør vi også, for små sejre tæller. De ting, der er vigtige, men ikke mulige, gemmer og husker vi og tager frem, når det er kommunalt, økonomisk og/eller strategiskmuligt, siger han.

Modsat, hvad mange ellers gør, lader man i Branderup de ting ligge, som hverken er vigtige eller mulige dem er der ingen grund til at spilde kræfter på. Når udviklingsplanen i denne uge er kommet rundt til alle beboere i lokalsamfundet, kan arbejdet begynde: Planer er der nok af, nu skal de realiseres.

Fakta

Udviklingsplanens indhold:

•  Den 44 sider store udviklingsplan beskriver alt fra sundhed og trivsel over service og erhverv til infrastruktur og byforskønnelse, og den indeholder en prioriteringsliste over visionerne. Nogle visioner kan realiseres inden for ganske kort, andre tager lidt længere tid.

•  På kort sigt (2008-2010) vil man blandt andet have byporte og bomærke, en cykelsti, udstykning og byggemodning af et enkelt boligområde, oprette en økonomisk støtteforening og en friskole.

•  På lidt længere sigt (2011-2015) vil man gerne have en skøjtebane, udnytte AktivCentrets og skolens faciliteter bedre, etablere Branderup Engsø og sælge forsamlingshuset, som ombygges til eksempelvis Bed & Breakfast.

•  På langt sigt (2015-2020) skal endnu flere boligområder udstykkes og byggemodnes, et Branderup Action Center eller en besøgsgård skal etableres, og der skal fortsat være fokus på sundskolemad og it-infrastruktur og e-learning. Hele planen kan ses på www.branderup.dk. (Link)

Trine Flamming

Del på Facebook

Kommende arrangementer

  • Byfest i Branderup
    • Dato: 06/06/2024 - 09/06/2024
    • Tidspunkt: 00:00