Spring til indhold

Generalforsamling Vandværk og Lokalråd Branderup

Branderup Vandværk og

Branderup Lokalråd og Borgerforening

Afholder ordinær generalforsamling

Onsdag d. 29 marts 2017 Kl. 19.00 i Branderup Forsamlingshus

Dagsorden Vandværk

1: Valg af dirigent

2: Bestyrelsens beretning

3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4: Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5: Indkomne forslag

6: Valg til bestyrelsen – efter tur afgår

Nis Chr. Mamsen og Bente Nissen

7: Valg af suppleant – efter tur afgår Ole Schultz

8: Valg af revisor – efter tur afgår Jens Erik Thomsen

9: Evt.

P.b.v.

Jens Peter Skovsgaard

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d 15-3-2017

Dagsorden Branderup Lokalråd og Borgerforening

Dagsorden ifølge vedtægterne.

a) valg af dirigent

b) valg af to stemmetællere

c) valg af protokolfører

d) aflæggelse af årsberetning

e) aflæggelse af regnskaber

f) fastsættelse af kontingent

g) behandling af indkomne forslag

h) valg af 3 bestyrelses medlemmer

i) valg af 1 suppleant

j) valg af 2 revisorer

k) eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 15. 3. 2017.

P.b.v. Mie Thomsen

Der serveres et let måltid og kaffe og kage

Del på Facebook

Kommende arrangementer

  • Gymnastikopvisning i Branderup
    • Dato: 08/03/2024
    • Tidspunkt: 17:30 - 21:00
  • BUIF Generalforsamling i Branderup
    • Dato: 11/03/2024
    • Tidspunkt: 19:00 - 21:00