Spring til indhold

Generalforsamling i BUIF Tirsdag d. 24-03-2015

Generalforsamling i BUIF Tirsdag d. 24-03-2015

1) Referent : Rikke Holm.

Dirigent: Jens Skovsgård

Stemmetæller: Ole Lange og Eva Schultz

2) Formandens beretning:

Der blev lavet en forenings undersøgelse i samarbejder med DGI og Aktivcenteret. Underøgelsen viste at Tirsdags fræs var en god ide og at BUIF skulle være mere synlige.

Byfesten faldt sammen med pinsen og traktortræk i Agerskov men vi havde et stort overskud.

Der er ønske om at få Bowls, dette er indkøbt og fået tilskud af folke oplysnings udvalget.

RC biler bliver ledet af Jes og Jet og det er en stor succes, der er stor alders spredning. Der er blevet indkøbt en omgangs/farts tæller.. RC biler er godkendt ved folkeoplysningsudvalget så vi kan søge tilskud til deltagere under 25 år samt hal timer. De har været til stævner som gik rigtig godt.

Gymnastik havde en hård opstart men vi har prøvet at få det til at fungere på en lidt alternativ måde.

Conventus. Problemer med conventus DGI er inde over og Nets mm er kontaktet igen

Julefrokost. Der har været deltager fald, hallen blev delt og det var en succes. Musikken blev til en billigere løsning af en DJ i stedet for live musik. Overskud på omkring 14000.

Fastelavn. Der var 32 udkædte børn i aldern 0,5-12 år. Der var god opbakning og vi må gerne tage mere i entre hørte / fornemmede vi.

2 udvalgsmedlemmer ønsker ikke genvalg, der blev sendt en seddel med dåse drengene, og det har været med blandet modtagelse men det positive er at vi har fundet 2.

Debat: Spørgsmål omkring tilmelding via conventus, Der er en vejledning.

Forenings undersøgelse, man er skuffet over at er kun var ris (negativt) omkring BUIF. Man har ikke chance for at gøre ting bedre hvis man ikke ved hvad man gør galt. Nogle blev ramt hårdt ved nogen af de kommentar der var kommet i forbindelse med den undersøgelse. Der var en del børn der også har svaret. Positiv omkring tirsdags fræs.

3) Regnskab:

Vi tager regnskabet bagfra og starter med fodboldt. DBU har lavet en fejl så derfor er der betalt. Talentzone vest er sidste år der er en kontrakt man har skrevet.

Badminton. Badminton laver overskud.

Folkedans : Giver underskud.

Klubben: Giver overskud.

Gymnastik: giver overskud.

RC biler: Giver underskud.

Byfest: Giver overskud.

BUIF samlede regnskab : Giver overskud, og pengene passer. Valdemar har godkendt dog skal der altid være ORIGINALE kvitteringer fremover….

4) Debat og godkendelse af punkt 3

Kirsten mangler oplysninger omkring de forskellige arrangementer, Lisbeth har lavet dem de sidste 5 år og hun har dem derhjemme.

Beløbet fra støttespil, er til tablet’en, (gevinst). Støttespil har givet 3000 til RC biler, som er gået til vedligehold på bilerne, støttespil mangler info omkring hvad pengene er gået til.

Marianne spørger omkring kontingent og dette er pga conventus ikke virkende og manglende betaling.

Dankortterminalen koster penge hver gang den bliver brugt. Man er afhængig af at der er en dankortterminal da unge ikke har kontanter på sig. Der kommer betaling for at låne dankort fremover.

Regnskabet er godkendt !

Marianne siger tak for denne gang.

5) Udvalgsberetning.

Gymnastik. Malene stopper i alt, Der har været 5 blivende hold fra 1,5-80 år, opvisningen var en lørdag udvalget synes det var fint. Der var lasagne m.m.. efter opvisning. Der har været et familie hold som var godt besøgt, og et fræs hold. Der mangler udvalgs medlemmer. Der var 180 gæster til opvisning ca 80 blev at spise. Vi var omkring 100 gymnaster.

Badminton. Der har kun været 12-13 til at spille badmintøn, de ville gerne spille om tirsdagen derfor har vi mistet nogen.

Klubben. Vi har været 21 børn i 2014. De har skullet dele hallen med gymnastik, det var de ikke helt tilfredse med. 15 børn på hyttetur, 21 børn til afslutningen. De synes det har været rigtig godt. De ønsker at det bliver planlagt sådan at de har en hel time sammenhæng ikke delt i en halv time hele hallen og så 1 time halv hal og så en halv time hele hallen. Men deling er okay.

Det bliver lavet sådan at man skal booke gennem kommunen så børn kommer i første række. Men tidshorisonten er lidt usikker.

Folkedans. De har kun været 22 dansere, 2 leder og 4 spillemænd, de har været til landsstævne i Lemvig, de har været på Rømø og danse for turister. Udvalget fortsætter. Til opvisning kunne de ikke stille hold da det lå så tidligt om dagen.

RC klubben. Siger tak for pengene til bilerne og alle tingene, der er kommet internet tilkoblet bilerne så man kan vise konen det når man kommer hjem, de har fået en drift bane og der er kommet et par stykker mere med. De er 26 medlemmer fra nær og fjern, Tønder, Skærbæk, Aabenraa m.m.

Støttespil. Erna Jensen fortæller hvad de har givet tilskud til, regnskab vedlægges. De har fået oprettet netbank, hvis man ikke har oplyst det rigtige konto nr, kan deltagerne ikke få præmien. Der har været nedgang i salg af lodder da folk ikke vil oplyse konto nr. Hun efterlyse at gamle cheks bliver indløst da hun bøvler med det stadig. De har overskud. Udvalget fortsætter.

Hvis ikke de bliver indløst inden den 31-12-2015 bliver de tilgode skrevet.

Byfest. Vi har haft lidt mindre overskud pga manglende folk pga andre aktiviteter omkring i nær området. Der er blevet skiftet lidt ud i udvalget. I år er der 40 års jubilæum så de har været tidlig i gang med planlægning. Ved hver aktivitet påbegynelse er der en udgift. Udvalget har ikke været opmærksom på at folk vil se regnskabet men alle er velkomne. Byfestens regnskab Overskud/underskud er meget baseret på vejret og folkemængden. De har prøvet lidt af omkring mad m.m.

Udvalget er meget åbne for ris/ros for hvordan de kan gøre det bedre.

Loppemarkedet bliver nedlagt pga meget bøvl og manglende overskud (person overskud) De mener kvaliteten af tingene er for ringe til at det er værd at sælge, der er planlagt noget andet men kan ikke røbe noget. Loppe udvalget har besluttet af nedlægge det.

Byfesten beholder grisen selv.

Bowling tur : Den erstattes med et værdi bevis til Branderup byfest da der ikke er opbakning til bowling tur.

6) Indkomne forslag.

a) Brugen af redskaber. Når man lejer hallen, hvem har ansvaret for redskaberne ? ulykker? Hvis der sker person ulykke, så er det egen ulykkes forsikring.

Aktivcenteret skal stå for at dække skaden på redskaberne når de lejer hallen ud, men dette bliver undersøgt helt til bunds da Aktivcenter siger de ikke lejer redskaberne med ud. Der skal være klare aftaler omkring hvem dækker ved skader m.m. evt en kontrakt omkring ansvar.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Maria og Ronni modtager ikke genvalg.

Vi forslår Mogens Andersen. Som er valgt. Og vi forslår Betina Schmidt som er valgt. Vi forslår ungdoms medlem Pernille Rasmussen som er valgt.

Revisor, Valdemar er genvalgt.

8) Valg af suppleanter.

Brian og Britt ønsker genvalg og er valgt.

9) valg af medlemmer til aktivietsudvalg.

RC biler Jes og Jens Erik er genvalgt.

Gymnastik : Malene ønsker ikke genvalgt, Helle bliver, Elna bliver, Torben bliver. Der er forslag omkring at man trækker lidt på forældrene da der ikke er nogle der vil med i udvalget. At man uddelegerer de mindre opgaver som at slæbe redskaber mm. Mellem forældrene.

Badminton: Malene stopper. Bjarke og Hans klare det selv.

Folkedans fortsætter.

Byfest fortsætter.

Klubben : Michael ønsker ikke at fortsætte men Karina Dittfeld vil gerne med. Forældrene er lidt sløve til at hjælpe det er tit de samme. Der er lavet et program over hele sæsonen så der er 2 voksne hver gang.

Støttespil fortsætter.

10) EVT

Rikke bliver ny Kasserer da Marianne stopper. Jeg har kontakt til DGI omkring hjælp til conventus.

BUIF holder møde med alle udvalg og lægger en slagplan. Rikke har kontakt til DGI omkring hjælp til at starte godt op i næste sæson.

Byfest holder stor fest fredag da der er 40 års jubilæum, der bliver lagt mange penge i det så vi håber at folk vil støtte op omkring det. De mangler folk til at stille op søndag i uge 22 kl 9.

Tak til alle dem der laver gymnastik, og til de udvalg og til de frivillige i foreningslivet.

Del på Facebook

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer