Spring til indhold

Fyrvænget Søen

Søen ved Fyrvænget

Søen er en lille sø på ca. 1200 m2. Den er mest beregnet til rekreative formål. Den er gravet i et område, der fra naturens hånd er meget vådt med naturlige kilder i undergrunden. Den ligger i et område med parcelhuse og ledige byggegrunde med marker og åbent land i baggrunden.

Der er lagt en afvandingskanal i en bue rundt om søen, men man kan gå hele vejen rundt om søen og med en sti op til Tingvej og med en sti over en bro til Smedegade.

Den lille sø blev anlagt på initiativ af Branderup Lokalråd, og er en perle af et mikro-habitat.  Anlægget blev skabt dels for at yderligere at gøre stisystemet omkring Branderup endnu mere attraktivt, men også for at fremme salget af de kommunalt ejede byggegrunde.

Bålhytten med tilhørende bro står i vandkanten, ja delvis ude i søen, med den skønneste udsigt over landskabet.  Helt genialt er der lagt sten langs bredden til gavn for etablering af vandplanter med tilhørende dyreliv.  Hele projektet er gennemtænkt og smukt udført.

Ved et besøg i midten af august, blev der først lagt mærke til svalerne.

Både landsvale og bysvale kom i antal for at dels fouragere, dels for at drikke.

Det er et imponerende syn at se svalerne med løftede vinger dykke ned til overfladen og på kunstnerisk vis komme så tæt på vandspejlet, at de med undernæbbet kan strejfe vandet og drikke i flugten.

Langs bredden er de tusindvis af hvirvlere. Små biller der farer rundt i cirkler oven på vandet.  Arten skal nærmere undersøges fordi den umiddelbart er ret ualmindelig.

Desuden var der en del Vandnymfer (små, blå guldsmede) som vi i Danmark har en del arter af.  Også den skal til undersøges nærmere.   Over bredden dominerer en stor Mosaikguldsmed, hvor hunnen gentagne gange lagde æg nær bredden i planter og sten.   Området er meget vedligeholdt med græsslåning. Tak til Henning Nielsen. På trods af årets megen regn kan man ”næsten” gå tørskoet omkring søen.

 

Projektet er støttet af Skov- og Natur, Friluftsrådet, LAG, Indenrigsministeriets Landdistriktspulje og Tønder Kommune, der beredvilligt også har stillet en stor del af jorden til rådighed for projektet.

Alt undtagen udgravningen af søen er lavet af frivillige.

Del på Facebook

Kommende arrangementer

  • Sct. Hansaften i Branderup
    • Dato: 23/06/2024
    • Tidspunkt: 19:00 - 19:30