Spring til indhold

Arbejdsgruppe vedr. Undervisning Branderup

Undervisning i lokalområdet

Flere kursister til almen og erhvervsmæssig efteruddannelse 

Arbejdsgruppens sammensætning, se nederst på siden.

Baggrund: Vi har i vores område af Sønderjylland fortrinsvis lærlinge inden for landbrug, håndværk og mejeri. Der er blevet større kørselsafstand til efteruddannelse af håndværkere m.m. fordi AMU-centre er lagt sammen med EUC og det har medført centralisering af mange efteruddannelser i byer som Esbjerg og Odense.

Sønderjyllands indbyggere har i gennemsnit ikke gennemført så lange uddannelser, som resten af Danmark, og det er et fakta, alle der ønsker vækst for landsdelen har øje for og vil bakke op om at forbedre.

Formål: Vi vil hente korterevarende kurser til Branderup. Kurserne skal være efteruddannelse af håndværkere – sprogkurser – edb, og hvad der er behov for. Vi vil hente undervisere fra de eksisterende uddannelsesinstitutioner.

Aktiviteter, deltagere, tidsplan og målgruppe: Vi har de fysiske rammer med indrettet undervisningslokale i Aktivcentret, hvor smartboard, videokonferenceudstyr og projektor muliggør parallelundervisning med kursister i Tønder, Gram, Haderslev, Åbenrå og Sønderborg, samt i Tyskland i Flensborg, Husum, Rendsburg og Slesvig. Parallelundervisning er gennemført af VUC Haderslev siden 2007, hvor 493 kursister har deltaget i parallel undervisning. Eksempel: 15 elever i Tønder og 8 i Gram undervises samtidigt af 1 lærer, og sikrer oprettelse af undervisningshold. Evaluering viser generelt, at såfremt der ikke havde været undervisning i den lokale by, ville kursisten ikke have gennemført undervisningsforløbet. Generelt gav undervisningsmetoden kursisterne bedre disciplin, de blev bedre til formidling, til dialog og til at være strukturerede, samt fik bedre IT-kendskab. Der kan ses tv-klip på www.vucsyd.dk/parallelundervisning 

Undervisningslokalet er indrettet i samråd med VUC Haderslev, Det bliver nødvendigt, at ansætte en koordinator, der opsamler behov, motiverer deltagere og finder den rette underviser – de rigtige tilbud – til de forskellige kursist grupperinger:

 1. Mindre virksomheder kan få løst deres behov for efteruddannelse lokalt – når behovet er der, oprettes hold, det være sig erhvervsfaglige kurser, seminarer og efteruddannelse, hvor virksomheder fra samme faggruppe eller på tværs af erhvervsretning kommer med kursister.
 2. Store erhvervsvirksomheder kan selv arrangere erhvervsrettede eller almendannende kurser for deres ansatte. F.eks. kan der oprettes hold, som starter i direkte forlængelse af arbejdstidens afslutning, så ansatte ikke behøver køre til hjemmet før efter undervisningen.
 3. Erhvervsvirksomheder opfordrer deres ansatte til at opgradere deres almene uddannelse.
 4. Generel voksenundervisning aftenskole, med sprog, edb og almen dannelse 
 5. Enkeltfagsundervisning i dagtimerne VUC hf-fag for voksne elever.

Koordinatoren skal i opstartsperioden( forsommer 2011-forår 2012 tage kontakt og lave aftaler med udbydere af undervisning som: VUC, AMU, EUC, Handelsskoler, etc. Koordinatoren skal endvidere bruge eksisterende kanaler for at motivere kursisterne til opstart og fortsat deltagelse i uddannelsestilbud: Handels-og håndværkerforeninger, Håndværksrådet og andre landsdækkende erhvervsorganisationer, Tønder kommunes arbejdsmarkedsforvaltning (Jobcenter) og erhvervsafdeling, Erhvervsforum etc. For så vidt angår gruppering 4 og 5 gennem Lokalråd, personlig motivering og kursusudbyderne.

Gøre en forskel: Vi vil være med til at hæve efteruddannelses niveauet – det giver kursisterne mere selvtillid – det er et gode i deres hverdag, og kan være med til at deres livsindhold forbedres. Vi vil give kundskaber, skabe sociale relationer og danne nye netværk, ikke mindst blandt erhvervsvirksomheder. Et meget konkret område, hvor der kan dannes netværk for erhverv, er omkring opgradering til konkurrencen om de offentlige udbud, som stadig stiller flere krav til virksomheder. Her har Håndværksrådet ønske om at arrangere kurser rundt i landet.

Der skal fortsat være en styregruppe med de rigtige kontakter, som sammen med koordinatoren skal være bindeleddet mellem institutioner der ønsker at undervise og personer der ønsker at blive undervist, men ikke får tilmeldt sig, fordi de mangler at få et skub: der er for langt – jeg kender ingen o.l. Her skal mulighed for social og arbejdsmæssigt netværk være vigtige argumenter udover de rent uddannelsesmæssige fordele. Gruppen og koodinator skal sikre, at de bevilligede midler til markedsføring udnyttes bedst muligt. Formidling forventes at ske delvist ved annoncering, presse og internet (samle link fra uddannelsesudbydere på hjemmeside), men kontakt gennem arbejdsgiver, fagforening og personlig henvendelse er også aktuelle muligheder. Arrangementer målrettet erhvervslivet kan includere individuel vejledning af virksomhederne omkring målrettede kurser og uddannelse.

Henrik Flygare, VUC Haderslev og HF Center Syd, pædagogisk IT leder og underviser, samt Finn Etlefsen, uddannelses konsulent for virksomheder, samarbejde og kontakt til VEU og AMU deltog i arbejdsgruppens opstartsmøde. Ligeledes er der samarbejde med Arla Branderup, hvor Bent Andersen, uddannet mejerist SAB, support og IT afdeling var meget positiv stemt og så muligheder for at lægge såvel almen uddannelse som distance møder. Med i gruppen er Christian Boll, tidligere formand for Erhvervsrådet i Tønder, landmand og virksomhedsejer. Gitte Boyschau, formand for Aktivcenter Branderup. Lisbeth Østergård, Toftlund skoleleder for Branderup Friskole. Margrethe Stenger, formand for Lokalrådet i Branderup, kloakmester. Karsten Jensen, LAG koordinator og ansat i erhvervsafdeling i Tønder Kommune, og Jens Andresen, vurderingsmand og tidligere politiker. Der er kontakt til Håndværksrådets konsulent Thomas Birger Hansen, der er meget positiv overfor samarbejde om lokal undervisning.

Undersøgelse og vurdering af projektets kursister, samt hvordan den fortsatte tiltrækning og fastholdelse af disse kan sikres, foreslås udført som semesterprojekt for studerende på Center for Landdistriktsforskning, som der er etableret kontakt til.

Arbejdsgruppe Undervisning
Område Adresse Tlf.
Gitte Boyschau Branderup Aktivcenter boyschau@get2net.dk 24424995
Bent Andersen Arla Foods bent.andersen@arlafoods.com 73835350
Finn Etlefsen VUC Syd, Haderslev fe@vusyd.dk 21795823
Jens Andresen landmand/vurderingsm. jan@toender.dk 74835360
Lisbeth Østergaard Branderup Friskole branderupfriskole@skolekom.dk 89934202
Erling Hørlück Branderup Lokalråd erling_soerensen@hotmail.com 30238392
Hugo Vermund lærer/friv.organisator lodsen15@mail.dk 20951936
Margrethe Stenger Branderup Lokalråd margrethe@stenger.dk 20234265
John Herbst Hansen Projektleder joh@toender 74929327/29261554
Del på Facebook

Kommende arrangementer

 • Åbent hus Krolf i Branderup ny bane
  • Dato: 15/04/2024
  • Tidspunkt: 19:00 - 21:00
 • Arbejdsdag i Branderup
  • Dato: 21/04/2024
  • Tidspunkt: 09:00 - 14:00