Spring til indhold

Generalforsamling i Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub

Generalforsamling i Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
22/02/2023
14:30 - 20:30

Kategorier
Ingen Kategorier


Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub

Generalforsamling

onsdag den 22. februar 2023 kl. 14.30 i Branderup Aktivcenter

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Udpegning af referent og stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning – ved formanden.

4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, skal være formanden Gunhild Thøisen – brava@mail.tele.dk i hænde senest 8 dage før.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Søren Lerskov og Ingelise Thuesen

Valg af suppleanter. På valg er: Kirsten Jacobsen og Ove Willadsen.

7. Valg af revisor. På valg er: Henry Ågaard

Valg af revisorsuppleant. På valg er: Niels Jørgen Petersen

8. Fastsættelse af kontingent.

9. Eventuelt.

Branderup, den 2.2.2023

P.b.v.

Gunhild Thøisen

Del på Facebook

Kommende arrangementer

  • Generalforsamling Branderup Friskole
    • Dato: 13/04/2023
    • Tidspunkt: 00:00
  • Landsby Fest i Branderup 2023
    • Dato: 08/06/2023 - 11/06/2023
    • Tidspunkt: 00:00