Spring til indhold

Generalforsamling Vandværk og Lokalråd

Branderup Vandværk og

                 Branderup Lokalråd og Borgerforening

 

                          Afholder ordinær generalforsamling

 

Onsdag d. 29 marts 2017 Kl. 19.00   i Branderup Forsamlingshus

 

Dagsorden Vandværk

 

1:                   Valg af dirigent

2:                   Bestyrelsens beretning

3:                   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4:                   Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5:                   Indkomne forslag

6:                   Valg til bestyrelsen – efter tur afgår

Nis Chr. Mamsen, modtager genvalg og Bente Nissen, modtager ikke genvalg

7:                   Valg af suppleant – efter tur afgår Ole Schultz

8:                   Valg af revisor – efter tur afgår Jens Erik Thomsen

9:                   Evt.

P.b.v.

Jens Peter  Skovsgaard

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d 15-3-2017

 

Dagsorden Branderup Lokalråd og Borgerforening

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

 1. a) valg af dirigent
 2. b) valg af to stemmetællere
 3. c) valg af protokolfører
 4. d) aflæggelse af årsberetning
 5. e) aflæggelse af regnskaber
 6. f) fastsættelse af kontingent
 7. g) behandling af indkomne forslag
 8. h) valg af 3 bestyrelses medlemmer
 9. i) valg af 1 suppleant
 10. j) valg af 2 revisorer
 11. k) eventuelt

 

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 15. 3. 2017.

P.b.v. Mie Thomsen

 

Der serveres et let måltid og kaffe og kage

Del på Facebook

Kommende arrangementer

 • Åbent hus Krolf i Branderup ny bane
  • Dato: 15/04/2024
  • Tidspunkt: 19:00 - 21:00
 • Arbejdsdag i Branderup
  • Dato: 21/04/2024
  • Tidspunkt: 09:00 - 14:00