Spring til indhold

Fra Lokalrådet

Branderup er af kultur og fritidsudvalget blevet udnævnt til Årets Landsby i Tønder kommune, og vi vil dermed også være kandidat til denne titel på landsplan.Jeg er glad for denne udnævnelse, og synes også, at det er velfortjent, da der foregår en masse ting i vor by, og der laves et godt arbejde af mange frivillige. Det bliver så spændende, om vi bliver Årets Landsby i Danmark

Orientering om hvad der foregår i lokalrådet.

Vi har netop d. 25. aug. holdt et kursus for inviterede foreningsfolk fra Branderup. Hovedemnet var hvordan foreninger selv kan sætte nyheder ind på hjemmesiden “Branderup.dk”. Derudover fik de en orientering om, hvor vi er på nuværende tidspunkt. Vi drøftede også hjælperdatabasen, som gerne skulle være til gavn for alle foreninger.

Hjælperdatabasen skal blive en EDB-oversigt over alle frivillige hjælpere fra egnen, og det vil velkomstkomiteen arbejde videre med. Alle husstande vil på et tidspunkt få et besøg, hvor man kan melde sig til at give en hjælpende hånd indenfor et bestemt område.

Velkomstkomiteen er et projekt, som lokalrådet har arbejdet med og vil bestå af personer, som skal byde tilflyttere velkommen og oplyse dem om hvilke muligheder der er for aktiviteter i Branderup, samt hjælpe dem med at komme i gang.

Lokalrådet har også arbejdet med:

En konkurrence om nogle unikke byporte i Branderup. Vi fik 7 forslag og dommerkomiteen valgte et forslag fra Flemming Thøisen. Der skal nu arbejdes videre med forslaget i samarbejde med Flemming og derefter skal det godkendes af kommunen inden offentliggørelsen.

Etablering af en sø på Jens Andresens mark. Jens har tilbudt, at vi må lave en sø ud for JET, men vi vil gerne have den længere ned mod Fyrvænget, for at gøre et nyt boligområde mere attraktivt. En ny udstykning der, er også et emne vi arbejder med i samarbejde med kommunen.

Vi vil også gerne have forskønnet Branderup Bygade og Sandbjergvej indtil Branderupvej i løbet af efteråret.

Margrethe Stenger har på lokalrådets vegne arbejdet med tanker om et uddannelsessted ved Aktivcentret for videre-uddannelse af voksne og firmaer evt. med fjernundervisning. Det foregår i et samarbejde med VUC i Haderslev. Hun har søgt penge til det ved LAG, men fået afslag.

Kommunen har også lovet lokalrådet, at Tingvej fra skolen og hen til Sandbjergvej skal gøres mere trafiksikker for cyklister,

og så holder vi fællesspisning d. 23. oktober.

Programmet er endnu ikke endelig fastlagt, men sæt kryds i kalenderen.

Vi arbejder, som I kan se, med en masse ting, som gerne skulle blive synlige på et eller andet tidspunkt..

For Lokalrådet Valdemar Schultz

Del på Facebook

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer