Spring til indhold

Branderup -Vi kan – vi vil – vi gør – status januar 2010

Nyt fra lokalrådet!

Vi Kan:

Branderup Aktivcenter blev indviet i marts 2006 – en lys og velindrettet hal med indgangsaula, mødelokaler, klub, depoter og renoverede omklædningsrum.

En fantastisk frivillig arbejdsindsats og indkøb via lokale håndværkere til nettopriser, gjorde den nødvendige restfinansiering med lån så lav, at hallen driftsmæssig har rimelige vilkår.

Det betyder, at Branderup Friskole kan få den økonomiske støtte i nærområdet, som er afgørende. Friskolen og Branderup Natur- og Idrætsbørnehave startede i august 2008 efter 16 måneders hårdt arbejde med at skaffe kontanter, praktisk arbejde, forhandlinger med kommunen, og ikke mindst pædagogisk idegrundlag. Fra 62 til 84 elever, sfo og børnehave, og her i august 09 en nystartet småbørnsgruppe for de 0-3 årige. Dygtige og engagerede medarbejdere der ledes erfarent og sikkert af Lisbeth Østergaard.

Samtidig med opstarten af Friskolen, deltog Branderup i et internationalt samarbejde fra foråret 2007 til januar 2008, hvor udveksling af ideer og meninger med landsbyer fra Sverige, Irland og Holland gav inspiration og selvtillid, og ikke mindst en Udviklingsplan, som strækker sig frem til 2020.

I november 2008 blev Branderup tildelt Dansk Landbrugs Initiativpris.

Vi Vil:

Blive ved med at søge midler for at arbejde videre med Udviklingsplanen.

Den Gamle Købmandsgård er netop købt af Hanne og Brian Jepsen, som efterlyser interessede med gode ideer til at få liv i butikken og det bliver rigtig spændende at følge med i.

Arbejde hårdt for, at udviklingsplanen kommer med i videst muligt omfang i kommuneplanen. Planlov, kommuneplan, lokalplan – det kræver forudseenhed og et godt samarbejde med teknisk forvaltning og politikerne. Og tålmodighed.

For at komme videre med vores Aktivitetspark mellem skolen og byen på Jens Andresens jord har vi lavet en aftale med Nina Værum, der har været med til at lave vores udviklingsplan. Hun er nu i gang med at lave mere detaljerede tegninger og en projektbeskrivelse, som skal bruges til at gå ud til fonde m.m. og søge om penge til projektet.

Vi Gør:

Som det sidste nye kan vi fortælle om et særdeles positivt møde med Tønder Kommunes forvaltning og den kommende formand for Teknisk Udvalg. Kommunen vil i 2010 gå i gang med følgende projekter i Branderup:

Trafiksikkerhed på Branderup Bygade med beplantede øer og cykelsluser. Branderup stiller frivillig arbejdskraft og 60.000,- kr.

Trafiksikkerhed på Branderupvej med midterhelle.

Gadebelysning, hvor telefonstolper udskiftes med nye energibesparende gadelys, som samtidig klargøres til julebelysning i samarbejde med Borgerforening/Lokalråd.

Sti langs Tingvej til Kirkeskoven – samarbejde med frivillig arbejdskraft. En plan om sti og sø på engene nord for Tingvej kan ikke laves, p.g.a. en sjælden liljeart der gror i området.

Morten J. Andersen har sammen med Lokalrådet har fået bevilget kr. 206.250,- i tilskud til projektet Branderup Møllesø fra EU og Fødevareerhverv. Vi skal selv skaffe finansieringen op til 275.000,- kr. og det gør vi ved hjælp af vores bevilgede midler fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje(100.000,-) og LAG (100.000,-)samt Friluftsrådet(117.000,-).

Der mangler endnu den endelige tilladelse og vejret til det, så går vi i gang med at grave.

Vi håber også at komme i gang med sø og sti ved byggegrundene på Fyrvænget, men det kræver ændringer i lokalplanen. Vi vil bruge Nina Værum til at udarbejde detailtegninger og beskrivelser, som skal fremme godkendelsen i Kommunen.

Vedr. byggegrundene bruger vi i øjeblikket en del kræfter på at markedsføre dem. Byggegrundene og huse til salg kan findes via hjemmesiden Branderup.dk.

Vi har fået endelige tilsagn fra Skov- og Natur vedr. Grønt partnerskab, hvor vi har søgt om kr. 250.000,-. i Skov- og naturstyrelsen. Det skal finansiere vort projekt om søer og stier samt madpakke-huse med sheltere.

I løbet af vinteren vil der blive bygget et madpakkehus med sheltere i kirkeskoven, som skal bruges af både børn fra Børnehuset og Friskolen, samt lokale og turister. Der bygges også et shelter ved stien ved møllen.

Fællesspisningerne kører og har været afholdt 2 gange her i vintersæsonen, begge gange med ca. 100 deltagere. Næste gang er den 22.januar, hvor Bonderøven – Frank Erichsen, som er født “næsten” i Branderup, nemlig i Bovlund Nymark- holder foredrag efter Friskolens støtteforening har serveret Kålrabi og stegt flæsk. Det bliver helt sikkert en aften man ikke må gå glip af.

Lokalrådet er også ude for at fortælle om Udviklingsplanen. Vi har været i Ballum, på Rømø til LAG møde, og i Bredebro.

Del på Facebook

Kommende arrangementer

  • Julefodbold i Branderup
    • Dato: 16/12/2023
    • Tidspunkt: 13:00 - 17:00
  • Loppemarked Branderup Aktivcenter
    • Dato: 03/02/2024
    • Tidspunkt: 09:00 - 16:30