Spring til indhold

Branderup Idræts- og Naturbørnehave

Præsentation

Branderup Idræts- og naturbørnehave er et pædagogisk pasningstilbud under § 80, fritvalgsordning for børn fra 2 år 9 mdr., til skolestart. Børnehaven drives af Branderup Friskole i særskilt bolig, hvor skolen også har musik/ og værkstedlokale. Branderup er en mindre landsby med naturskønne omgivelser (sportscenter, boldbaner, friskolens legeplads, skov, vandløb, åer, marker, landbrug m.m.)

Kendetegn

Branderup Idræt og Naturbørnehave vil være et sted, hvor børnene mødes med varme, omsorg, tillid, udfordringer og ikke mindst respekt. Vi vægter idræt og natur/ude-livet meget højt. Gennem daglig motion, bevægelse og aktiviteter i naturen, vil børnene få indlæring og oplevelser, der giver det enkelte barn mulighed for at udvikle sig individuelt. Vi ønsker at være en lidt “anderledes” børnehave, hvor både ansatte og børn klæder sig på efter årstiden, og uanset vejr og vind, vil vi drage ud og udforske verden omkring os. Vi vil give børnene mulighed for, at opleve glæden ved idræt og indsigt i og respekt for naturen. Børnehaven har et tæt samarbejde med friskolen. Branderup friskoles værdigrundlag vil være kendetegnende for børnehaven. Børnehavebørnene vil have deres daglige gang i friskolens lokaler, og børnene vil være en naturlig del af friskolen. Friskole-ånden med forældreinddragelse og samarbejde vil også være et kendetegn for børnehaven.

Fokusområder

Idrætsdage i Aktivcenter- Daglige oplevelser i natur- Fra jord til bord oplevelser- Sproglig opmærksomhed

Idrætsdage i Aktivcenter vil indeholde:-Rytmik, sang, dans, rim/remser, motorik/bevægelse, koordination, redskaber/redskabsbane, berøring med alverdens små rekvisitter, lege, fri leg m.m

Daglige oplevelser i naturen kan være:-Gå på opdagelse i naturen-Ture ud af huset til eks. kirkeskov, møllen, åer, bæk, sportsplads, byen-daglig bål (samlingssted, madsted, fortællested)-spejderaktiviteter-Finde dyrespor/fugle/smådyr-Sove middagssøvn i naturen

Fra jord til bord oplevelser vil indeholde:-virksomhedsbesøg (eks. mejeri, landbrug, rideskole m.m.)-følge året gang i naturen – Livets fødekæde (eks. spiringsforsøg, høst fra have/skov/natur og lave mad af naturens produkter)

Sproglig opmærksomhed vil være:-Rim/remser-Fortælling. Lytte til en fortælling og fortælle for andre. Danne egne billeder-Samtaler mellem børn/voksne om relevante emner-Sproglege-Teater-Former/figurer/tal/farver m.m.

Ugentlige aktiviteter:– Oplevelser med friskolelærerne- Biblioteksbesøg

Månedlige aktiviteter:-Forældre kaffe- Besøg af dagplejebørn/kommende børn

Aktiviteter i løbet af året:- emneuger/temauger alene eller sammen med friskolen- 1-2 forældresamtaler- 2 forældremøder- primitiv koloni/overnatning- Deltage i skolens traditioner (eks. motionsdag, julehygge)- Fastholde egne traditioner- Bedsteforældredag- “Gæster”- Førstehjælpskursus Hver dag vil der være skriftlige informationer om dagens aktiviteterDer vil være ugentlige/månedlige informationer til forældrene om aktiviteter. Alle nye børn i Branderup Idræts- og Naturbørnehave vil forinden start modtage en velkomstpakke med vigtige informationer m.m. Der aftales gerne besøg i børnehaven inden start. Forældre får tilbudt samtale 3 mdr. efter start. Førskolebørnene vil i løbet af foråret “varmes” op til skolestart, og lave skoleforberedende aktiviteter.

Åbningstid:- Mandag- torsdag 6.30-16.30 Fredag 6.30-16.00 Børnehaven har lukket 5 uger i løbet af året. Mere information om dette senere.

Priser:

barn 1550 kr. mdr.
barn 775 kr. mdr.
Kun heldagspladser. Der ydes ikke økonomisk friplads.

Del på Facebook

Kommende arrangementer

  • Byfest i Branderup
    • Dato: 06/06/2024 - 09/06/2024
    • Tidspunkt: 00:00