Spring til indhold

Branderup By & Aktivitetspark

Branderup By- og Aktivitetspark
Så bliver en længe næret drøm til virkelighed i Branderup.

Branderup By- og Aktivitetspark har været på tegnebrættet siden vores  udviklingsplan blev lavet i 2008. I 2011fik vi lavet den første projektbeskrivelse. Lige siden har vi arbejdet på at gøre drømmen til virkelighed.

I alle årene har vi søgt kommunen og fonde om penge til at købe den nødvendige jord, men det er ret umuligt at søge fonde til jordkøb. Jorden ligger mellem skolen og Smedegade og grænser lige op til vores sø ved Fyrvænget, der også er en del af planen for området og byggegrundene på
Fyrvænget.
Nu har Tønder kommune købt jorden og overdraget den til os pr. 1. august 2017. Da jorden er forpagtet ud indtil 31/12 2017, får vi først rådighed over jorden den 1/1 2018. Hele det stykke jord, kommunen har købt til os, er på 4,9 ha. En del af det, 1,5 ha vil stadig være forpagtet ud i en årrække. Men på resten af arealet og på et areal, der ligger i forlængelse af skolens jord, og som kommunen også har overdraget til os, har Branderup store planer.
Og de bliver en realitet i 2018. I parken skal der være en byskov, frugtlunde og læhegn, stier, multibane, udendørs fitness, petanque og bane til fjernstyrede biler og f.eks. mooncars.

På aktivitetspladsen ved sportspladsen skal der være boldbane, amfiteater med tunneller under og en stor motorikbane udenom en netcrawler.

Vi har fået tilsagn om kr. 200.000,- fra SE’s vækstpulje, og vi har tilsagn om tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet, Brandkassefonden Sydvest og Landdistriktsudvalget. Så nu er vi tæt på målet, og vi skal nok få de sidste penge i hus.

Alle foreningerne i Branderup støtter op om projektet, og det er planen, at der afholdes et støttearrangement i løbet af vinteren, et borgermøde og et støttearrangement til foråret. Beplantningen laves i samarbejde med sponsor Markus Jebsen, Aabenraa/Hong Kong, der har
lavet et træplantningsprojekt her i Sønderjylland, hvor lokale foreninger kan få finansiering og rådgivning samt praktisk hjælp til træplantningsprojekter.

Yderligere oplysninger om projektet findes på Branderup.dk/Udvikling

Del på Facebook

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer