Spring til indhold

Borgermøde i Branderup

I Branderup Aktivcenter.

Nyhedsbrev for Branderup Lokalråd/borgerforening

Branderup Lokalråd/Borgerforening er en sammenslutning af Branderup Lokalråd og Branderup Borgerforening.

Vores formål er:

–        at varetage lokalsamfundets interesser

–        at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører området.

–        at være et koordinerende, formidlende og igangsættende led

–        at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov, som opstår og ud fra disse være aktiv i at afsætte pejlemærker og formidle visioner

–        at fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og  Tønder Kommune     

–        at arbejde for friskolen, børnehuset og idrætten, kirken, forsamlingshuset, erhvervslivet og for ungdomsarbejdet i sognet.

 

Vi afholder generalforsamling hvert år i marts/april og alle borgere i Branderup sogn kan være medlemmer.

Vi arbejder med mange forskellige ting og nedsætter forskellige arbejdsgrupper efter behov.

Vi har en gruppe, der besøger nytilflyttede og nyfødte. Vi arrangerer Skt. Hans fest og fællesspisninger. Vi har en gruppe, der sørger for julebelysning, og vi er tovholdere for landsbypedellens arbejde.

Vi har en face-book gruppe for både nuværende og tidligere Branderuppere, der hedder ”Vi tænker på jer-tænker I også på os”

Og vi arbejder med Branderups udvikling, som vi har beskrevet i vores udviklingsplan.

 

Bliv medlem

Det koster kr. 50,-  pr. husstand at være medlem. Medlemskontingentet indbetales på konto nr. 2452 3489867310 inden generalforsamlingen, så har I stemmeret og er valgbare.

 

Vi har mange nye tiltag på bedding og mangler i den forbindelse at få nedsat nogle arbejdsgrupper.

Vi skal have lavet et udviklingsselskab, der kan være ejere af vore byggegrunde på Fyrvænget. Kommunen har lovet at overdrage dem til os for et symbolsk beløb, så snart vi har fået oprettet et udviklingsselskab.

Kommunen overdrager også træningsbanen til os til brug for udvidelse af legepladsen, som laves i samarbejde med Friskolen.

Vi arbejder med blomst nr. 2 som Blomstrende Landsby.

Tønder kommune har også lovet at købe jord til os, så vi kan komme videre med vores By- og Aktivitetspark. Vi håber, at jordkøbet går i orden indenfor kortere tid, så vi kan komme i gang med de ting, der skal være i By- og Aktivitetsparken.

Samtidig skal vi have revideret vores udviklingsplan, da den skal nyoptrykkes.

 

Derfor vil vi gerne indbyde alle til borgermøde i Branderup Aktivcenter                                   

Torsdag den 13. november 2014 kl. 19.00

Mød op og brug din indflydelse!

Send din e-mail adresse til kirsten@willadsen.nu og modtag nyhedsbreve!

Del på Facebook

Kommende arrangementer

  • Generalforsamling Branderup Friskole
    • Dato: 13/04/2023
    • Tidspunkt: 00:00
  • Landsby Fest i Branderup 2023
    • Dato: 09/06/2023 - 11/06/2023
    • Tidspunkt: 00:00