Spring til indhold

Borgerforeningen i fare !

Borgerforeningen i fare

Det er med blødende hjerte, at jeg skriver dette.

Ved den kommende generalforsamling d. 19. marts 2012 savnes der 3 nye medlemmer til bestyrelsen. De nuværende bestyrelsesmedlemmer har alle forsøgt at involvere kandidater.

Forgæves. Der er grænser for, hvormeget Tordenskjold’s Soldater kan påtage sig.

Pia Jørgensen og jeg selv har længe meddelt, at vi ikke er villige til genvalg efter mange års tro tjeneste. Ved generalforsamlingen i 2011 var vi i en lignende situation, og kun ved under mødet at vride armen om på Michael Emborg blev bestyrelsen fuldtallig. Michael flytter fra Branderup og er ikke længere til rådighed.

Det er lykkedes at få tilsagn en enkelt til at opstille til valget.

Men der mangler altså 2 bestyrelsesmedlemmer + måske en suppleant.

Arbejdet i bestyrelsen er såmænd ikke uoverkommeligt.

Men kontigentopkrævningen har mødt modstand hos flere bestyrelsesmedlemmer, der føler sig afvist ved indsamlingen fra dør til dør. Resultatet har været en forringet kontigent ydelse.

Borgerforeningen er ikke på nogen måde i økonomisk krise.

Konsekvensen kan meget vel blive en opløsning af Branderup Borgerforening, og da der jo sidste år blev lavet en sammenkobling til Branderup Lokalråd via vedtægterne, så er det af stor betydning at Borgerforenings bestyrelse er intakt.

Der er traditionelle tiltag, som er forestået af Borgerforeningen. Skt. Hans med bål og hvad dertil hører, julebeslysning, flagrejsning ved konfirmationer, vedligehold af byens blomsterkummer, deltagen i foreberelseser til julefroskost, varetagelse af stisystemer m.v.

De større projekter er så udmærket varetaget af Lokalrådet. Jeg har tiltro til, at Borgerforeningens tiltag også vil blive taget hånd om af de ildsjæle, der yder så meget.

Men at få erstatning for de gamle kræfter i Branderup Borgerforenings bestyrelse synes p.t. ikke at være mulig.

Opfordingen er: Tag en tørn i bestyrelsen.

Ring til Ole Post, mobilnr 20 32 43 47 eller mail på olp@tdcadsl.dk

Del på Facebook

Kommende arrangementer

  • Gymnastikopvisning i Branderup
    • Dato: 08/03/2024
    • Tidspunkt: 17:30 - 21:00
  • BUIF Generalforsamling i Branderup
    • Dato: 11/03/2024
    • Tidspunkt: 19:00 - 21:00